Beschermen stoffen in fruit, groenten en thee tegen de ziekte van Alzheimer?

Dat groenten en fruit eten goed is voor onze gezondheid is al lang geen verrassend nieuws meer. Nieuw onderzoek toont nu aan dat wanneer je je houdt aan een dieet rijk aan bepaalde voedingsstoffen, je een verlaagd risico zou kunnen hebben op het ontwikkelen van een neurologische aandoening.

13 februari 2020

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers gingen na of bepaalde stoffen in onze voeding je kunnen beschermen tegen het optreden van de ziekte van Alzheimer (1). Om op deze onderzoeksvraag een antwoord te vinden, volgden ze 921 tachtigplussers gedurende zes jaar op. Tijdens de opvolging registreerden ze zowel het voorkomen van de aandoening als eet- en leefgewoonten via vragenlijsten. In totaal 220 personen ontwikkelden de ziekte van Alzheimer.

De onderzoekers gingen na of flavonolen bescherming konden bieden tegen de aandoening. Flavonolen zijn antioxidanten die behoren tot de categorie van de flavonoïden. Deze komen hoofdzakelijk voor in rode wijn, thee en vele fruit- en groentesoorten. De deelnemers met de hoogste dagelijkse inname ervan hadden een 40% lager risico op de ziekte van Alzheimer.

De onderzoekers besluiten dat een voeding rijk aan flavonolen de hersenen beschermt tegen de ziekte van Alzheimer.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Bij de ziekte van Alzheimer stapelen bepaalde eiwitten zich op in de hersenen (2). De aandoening begint bijna altijd met geheugenstoornissen en evolueert langzaam van een lichte naar een ernstige vorm. Naast geheugenstoornissen kunnen ook andere klachten optreden.

Deze cohortstudie toont aan dat deelnemers die dagelijks veel flavonolen innemen, minder vaak alzheimer ontwikkelen. Flavonolen komen hoofdzakelijk voor in gezonde voedingsmiddelen, zoals fruit en groenten. In eerder onderzoek toonden wetenschappers al een gunstig verband aan tussen gezonde voeding de ontwikkeling van dementie.

Deze nieuwe studie focust op flavonolen, maar eigenlijk is het niet mogelijk om het effect ervan los te maken van het effect van gezonde eet- en leefgewoonten. De deelnemers aan deze studie met een hoge inname aan flavonolen waren jonger, hoger opgeleid, fysiek actiever, minder depressief, minder zwaar en aten gezonder. Dit zijn allemaal factoren die kunnen beschermen tegen de ziekte van Alzheimer.

Om het specifiek effect van flavonolen afzonderlijk te kunnen nagaan, zouden we in een interventiestudie ze aan een groep proefpersonen moeten toedienen en aan een controlegroep een placebo. Tijdens de opvolging zouden we bekijken of er verschillen zijn in het voorkomen van de ziekte van Alzheimer. Dit is de enige manier om het effect van flavonolen echt te onderzoeken los van eet- en leefgewoonten. Mensen met zowel goede als slechte gewoonten zijn dan verdeeld over beide groepen.

Conclusie

Onderzoekers vonden een verband tussen de consumptie van flavonolen en een lager risico op alzheimerdementie. Flavonolen zijn antioxidanten aanwezig in rode wijn, thee, en sommige fruit- en groentesoorten. Deze stoffen komen vooral voor in gezonde voeding, je kan ze dus onmogelijk loskoppelen van gezonde eet- en leefgewoonten. Daarvan is al langer vastgesteld dat ze mogelijk beschermen tegen dementie.

Geraadpleegde Bronnen

Patrick Mullie

 
Lees ook...
13 mrt.

Geen bewijs dat het gezonder is om ’s middags bananen te eten dan ’s avonds

jul. 2021

Blootstelling aan gevaccineerden leidt niet tot gezondheidsproblemen, suramine kan dat dus ook niet voorkomen

okt. 2021

De open brief ‘Wat nu?’ van Factor V trekt overhaaste conclusies over immuniteit

aug. 2021

De coronavaccins leiden niet tot ernstigere ziekte en voorkomen het ontstaan van varianten