Doet een blokje om gaan na het eten wonderen voor diabetici?

Een ommetje van 10 minuten na iedere maaltijd heeft meer effect op de bloedsuikerspiegel dan één wandeling van een half uur. Dat is nu ook wetenschappelijk bewezen.

21 oktober 2016

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Lichaamsbeweging is belangrijk voor mensen met diabetes type 2: het helpt de bloedsuikerspiegel onder controle te houden. Wetenschappers uit Nieuw-Zeeland wilden weten of een kort wandelingetje na iedere maaltijd meer effect heeft op de bloedsuikerspiegel dan één wandeling van een half uur per dag (1). Om dat te onderzoeken zetten ze een studie op met 41 volwassenen van gemiddelde leeftijd 60 jaar die minstens 10 jaar diabetes type 2 hadden. De deelnemers werden willekeurig in twee groepen verdeeld. Groep 1 wandelde gedurende 14 dagen 30 minuten per dag en groep 2 wandelde gedurende dezelfde periode na iedere maaltijd 10 minuten, dus 3 keer per dag. Na een rustperiode van 30 dagen keerden de rollen om: groep 1 wandelde 3 keer 10 minuten na iedere maaltijd en groep 2 maakte een wandeling van een half uur per dag. Van alle deelnemers werden de bloedsuikerspiegels nauwkeurig opgevolgd. De activiteiten werden gecontroleerd met een app.

De onderzoekers stelden vast dat een korte wandeling na iedere maaltijd meer effect heeft op de bloedsuikerspiegel dan een half uur wandelen per dag. Na iedere maaltijd was de bloedsuikerspiegel gemiddeld 12% lager. Het effect was het grootst na het avondmaal: gemiddeld 22% lager.

De onderzoekers besluiten dat mensen met diabetes type 2 best worden aangemoedigd om een kort ommetje te maken na iedere maaltijd: mogelijk hebben ze op termijn minder nood aan insuline en andere diabetesmedicatie.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze goed uitgevoerde studie vindt een bescheiden gunstiger effect op de bloedsuikerspiegel wanneer mensen met diabetes meteen na het eten een korte wandeling maken in plaats van los van de maaltijden een half uur te wandelen. Of een blokje om lopen ook helpt om het risico op diabetes te verminderen, is niet bekend. Evenmin is duidelijk of dit gunstig effect ertoe leidt dat mensen minder insuline of andere medicijnen nodig hebben op termijn. De onderzoekers geven ook geen verklaring voor dit effect.

Conclusie

Bewegen is een goede manier om de bloedsuikerspiegel van mensen met diabetes type 2 onder controle te houden. In deze studie stelde men vast dat het effect iets groter is wanneer men na iedere maaltijd 10 minuutjes gaat wandelen in plaats van een dagelijkse wandeling te maken van een half uur. Of dit verschil groot genoeg is om enige impact te hebben op de nood aan medicatie of het voorkomen van complicaties, is niet bekend. Het belangrijkste is dat men voldoende beweegt.

Geraadpleegde Bronnen

Cebam

 
Lees ook...
mrt. 2020

Er is geen remedie om je te "genezen” van diabetes type 2

nov. 2021

Geen bewijs dat coronavaccins kanker veroorzaken of verergeren

dec. 2021

‘Wetenschappers met een kritische blik op de coronacrisis’ doen foute en misleidende uitspraken over het coronavirus

mrt. 2023

Bedenkelijke Australische publicatie gaat opnieuw rond op sociale media