De files die dagelijks in België staan, vormen een serieuze kostenpost voor ons land. Althans volgens een artikel dat op 4 april verscheen op de website van Het Laatste Nieuws. Het artikel baseert zich op een onderzoek op basis van OESO-rapporten door Realty, organisator van de grootste vastgoedsummit in België. Realty en professor Urbanisatie Alexander D’Hooghe (MIT)  analyseerden de files in België en de daarbij verbonden kosten. Hoe kwam die berekening tot stand?

Allereerst is er door Realty en professor Urbanisatie Alexander D’Hooghe (MIT) gekeken naar de kosten van files per hoofd van de bevolking. Daarbij halen ze een studie uit 2013 van de OESO aan. Die stelt dat de kosten van files voor een ontwikkeld land als België, 1 tot 2% van het BBP bedragen. Deze kosten komen er volgens de OESO door een combinatie van tijdverlies, verspilde brandstof en oplopende vervuiling. Professor D’Hooghe koos ervoor zijn schatting te baseren op een filekost van 1% van het BBP en niet van 2%, een eerder voorzichtige schatting dus. De cijfers over het BBP zijn afkomstig van Flanders Investment & Trading (FIT). Volgens FIT bedraagt het BBP 493 miljard dollar, omgerekend 435 miljard euro. 1% van 435 miljard euro is 4,35 miljard. Op jaarbasis kosten files in België dus 4,35 miljard euro.

Volgens Realty worden die kosten gedragen door  consumenten, belastingbetalers, autobestuurders, beleggers en investeerders, eigenlijk zowat iedereen in de maatschappij. Statbel zegt dat er in 2017, 11.322.088 geregistreerde inwoners waren in België. De totale kosten van files op jaarbasis, 4,35 miljard, werd gedeeld door het aantal inwoners. Het gemiddeld bedrag komt dan jaarlijks uit op 383,70 euro per Belg. De onderzoekers kozen ervoor dit te vermenigvuldigen met drie, dat is het aantal personen van een hedendaags klassiek gezin, twee ouders en een kind. De files in België kosten per gemiddeld gezin en per jaar 1151 euro.

Zoals eerder aangegeven heeft D’Hooghe ervoor gekozen om voorzichtige inschattingen te gebruiken. Als hij toch voor 2% van het BBP had gekozen in plaats van de minimale 1%, dan waren de kosten dubbel zo hoog geweest. Daarnaast heeft hij voor zowel het BBP als het bevolkingsaantal gekozen voor cijfers uit 2017.

Conclusie

De journalist van Het Laatste Nieuws heeft zoals hierboven beschreven een voorzichtige inschatting gemaakt, op basis van officiële, betrouwbare bronnen. Vanwege de wisselende geldkoers over de jaren heen is het niet mogelijk het exacte bedrag te berekenen. Het bedrag van €383,70  houdt dus wel degelijk stand, maar het blijft een schatting.