Geen tijd om te lezen?
Dit zijn onze conclusies!

Een Spaanse onderzoeker vermoedt dat hij grafeenoxide heeft gevonden in het Pfizer-vaccin. Hij zegt zelf dat hij daar eigenlijk geen sluitend bewijs van heeft.

Grafeenoxide staat niet op de ingrediëntenlijst van vaccins die in Europa gebruikt worden. Het Pfizer-vaccin dat onderzocht werd, gebruikt “vetten” om de werkzame stof “in te kapselen” en geen grafeenoxide.

Er is echt nog altijd geen spoor van wetenschappelijk bewijs voor “magnetisme” bij gevaccineerde mensen.


Spaanse onderzoeker denkt grafeenoxide te vinden in Pfizer-vaccin onder de microscoop

De Spaanse professor Pablo Campra Madrid van de Universiteit van Almería in Spanje heeft met behulp van een transmissie-elektronenmicroscoop het Comirnaty-vaccin (Pfizer/BioNtech) onderzocht. Hij publiceerde zijn bevindingen in dit voorlopige rapport (Informe provisional). Het gaat niet om een peer reviewed wetenschappelijke publicatie, zelfs niet om een afgewerkt onderzoek. Bovendien is zijn data slechts afkomstig van één onderzocht staal. Het voorlopige rapport zegt zelf dat het noodzakelijk is om een groter aantal monsters te onderzoeken om definitieve conclusies te kunnen trekken.

De onderzoeker zegt zelf dat microscopie geen sluitend bewijs kan leveren. Het is slechts een mogelijkheid dat de observaties correct zouden zijn. De hoofdonderzoeker is volgens ResearchGate overigens geen vaccinoloog, maar heeft wel een doctoraat in de chemie behaald. Hij noemt zijn huidige vakgebieden zelf “agronomie” en “landbouwfilosofie”. We vinden in het informele rapport bovendien niets terug over magnetisme. De onderzoeker heeft trouwens wel vaker originele invalshoeken. Volgens ResearchGate onderscheidde hij zich al eerder met een studie over de tumorbestrijdende eigenschappen van gazpacho (koude tomatensoep).

Spaanse website ziet verklaring voor “magnetisme”.

Het onderzoek werd opgepikt door een Spaanse website die beweert een beweging voor vrij en kritisch nadenken te belichamen. De website heeft weinig journalistieke geloofwaardigheid. Ze ziet het als haar missie om onderwerpen die “buiten de censuur” liggen te verspreiden. De website besteedt trouwens verbazend veel aandacht aan grafeen en grafeenoxide.

In een video van die organisatie beweren twee presentatoren dat het vaccin giftige stoffen zou bevatten. Volgens hen is grafeenoxide zeer giftig en zou het bloedstolling en sterfte tot gevolg kunnen hebben. De presentatoren menen dat de aanwezigheid van grafeenoxide verklaart waarom sommige mensen beweren dat ze “magnetisme” ervaren op de injectieplekken. Alleen: er is geen bewijs voor dat magnetisme en er zit ook geen grafeenoxide in de vaccins.

Ondertussen zijn het onderzoek en de video van de Spaanse website al opgepikt door een Nederlandse website en een Amerikaans online tv-programma. Hun conclusie is stellig: “De vaccins zijn giftig en dit onderzoek bewijst dit.” De Amerikaanse complotdenkers gaan zelfs zo ver om te beweren dat de vaccins voor 99,9% uit grafeenoxide bestaan en de makers bewust mensen zouden willen vermoorden.

Nee, er is écht geen bewijs voor magnetisme op de injectieplekken

Een steekproef van de UNamur toonde aan dat er geen sprake is van magnetisme, maar dat voorwerpen wel kunnen blijven plakken door lijmrestjes, zweet en talg. Het is evengoed mogelijk dat metalen voorwerpen (tijdelijk) blijven kleven aan de armen van mensen die niet gevaccineerd zijn. Er is geen bewijs voor magnetisme veroorzaakt door vaccins en de aanwezigheid van grafeenoxide is daar dus ook geen verklaring voor.

Grafeenoxide wordt niet gebruikt in coronavaccins

Grafeen en op grafeen gebaseerde materialen zijn de laatste jaren enorm populair geworden door hun bijzondere psycho-chemische eigenschappen. In de medische wereld wordt grafeenoxide momenteel al gebruikt in de behandeling van kanker, voor medicijnafgifte en bij medische beeldvorming. Vooral in de immuuntherapie tegen kanker zou grafeenoxide een belangrijke rol kunnen spelen in de toekomst. (Cf. Surface-engineered graphene oxide serves as novel vaccine adjuvant for cancer immunotherapy)

Voor gebruik in vaccins tegen Covid-19 wordt momenteel de boot nog afgehouden. Er zijn echter geen aanwijzingen dat het gebruik van grafeenoxide dodelijke gevolgen zou hebben, zoals de Spaanse website beweert. (Cf. Recent progress of graphene oxide as a potential vaccine carrier and adjuvant, Assessment of the toxic potential of graphene family nanomaterials) De stof zou in de toekomst gebruikt kunnen worden in de productie van vaccins, maar momenteel is er nog geen enkel vaccin met grafeenoxide goedgekeurd door de Europese Unie.

mRNA vaccins hebben inderdaad een “inkapselstof” nodig.

Het Comirnaty-vaccin maakt gebruik van Messenger-RNA om het menselijk lichaam antistoffen te laten aanmaken. In tegenstelling tot wat sommigen beweren, past dit mRNA niet het DNA van de cellen zelf aan. Het lokt een immuunrespons uit doordat de cellen, net zoals bij een aanval door virussen, spike eiwitten beginnen aan te maken. Die productie van die eiwitten brengt dan weer de productie van antistoffen op gang. (Cf. RNA vaccines: an introduction)

Het gebruikte mRNA is op zichzelf zeer onstabiel. Daarom moet het mRNA worden ingekapseld met andere stoffen om het te beschermen en ervoor te zorgen dat het mRNA geabsorbeerd kan worden door de cellen. De lange en negatief geladen mRNA-strengen zouden op zichzelf moeilijk tot in de cellen raken en op hun weg door enzymen afgebroken worden. (Cf. Without these lipid shells, there would be no mRNA vaccines for COVID-19)

Voor de bescherming van het mRNA worden nanodeeltjes gebruikt. Dat zijn deeltjes met een grootte tussen 1 en 100 nanometer. Door hun zeer beperkte grootte zijn ze in staat om het mRNA rechtstreeks naar de cellen brengen. Nanodeeltjes kunnen uit diverse stoffen bestaan zoals goud, aluminium en vet, maar ook uit grafeenoxide. (Cf. Nanomaterialen | sciensano.be)

Pfizer gebruikt vetten in plaats van grafeenoxide

De producenten van het Comirnaty-vaccin gebruiken lipide-nanodeeltjes om het mRNA in te kapselen. Die nanodeeltjes bestaan uit verschillende soorten vetten en moeten het mRNA stabiliteit en structuur geven. Het gebruik van lipid nanoparticles en mRNA is al sinds 2018 goedgekeurd voor medisch gebruik door de US Food and Drug Administration. (Cf. How nanotechnology helps mRNA Covid-19 vaccines work) (Cf. FDA approves first-of-its kind targeted RNA-based therapy to treat a rare disease | FDA)

Naast het vaccin ontwikkeld door Pfizer/BioNtech, gebruikt alleen het Moderna-vaccin dezelfde lipide-nanodeeltjes. De twee andere door EMA goedgekeurde vaccins Janssen en AstraZeneca werken anders. Ze gebruiken geen mRNA, maar onschadelijk gemaakte verkoudheidsvirussen om het lichaam antistoffen te doen aanmaken. (Cf. Hoe werkt het coronavaccin? - Laat je vaccineren)

De ingrediëntenlijst is openbaar en wordt meermaals gecontroleerd

De bijsluiter van het Comirnaty-vaccin is sinds haar goedkeuring openbaar gemaakt. In de bijsluiter staan alle ingrediënten van het vaccin duidelijk vermeld. Die bijsluiter kan gewoon teruggevonden worden op het internet via onder andere deze link.

Die ingrediëntenlijst werd bevestigd door het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (Fagg) en het European Medicines Agency (EMA). Fagg en EMA verzekeren de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten in België en Europa. Het zijn dus niet alleen Pfizer en BioNtech die beweren dat enkel deze ingrediënten in het vaccin zitten.

Annick Mignon, Senior Manager Medical Lead voor België en Luxemburg van Pfizer zegt aan Factcheck.Vlaanderen:

“Elk lot van het vaccin wordt zowel tijdens de productie en op het eindproduct uitgebreid gecontroleerd op kwaliteit en samenstelling. Ook alle sporen van eventuele verontreinigingen in de bestanddelen of die kunnen ontstaan tijdens het productieproces worden hierbij gecontroleerd. Ten slotte ondergaat elk lot van de vaccins, voor het vrijgegeven wordt voor gebruik een kwaliteitscontrole met analyses van de componenten door een extern erkend laboratorium zoals Sciensano. De testen en analysemethodes zijn door het EMA beoordeeld en goedgekeurd.”

Grafeenoxide kan licht magnetisch zijn (maar nee, niet zo dat sleutels aan je arm blijven kleven)

Grafeenoxide kan inderdaad een vorm van magnetisme vertonen wanneer het voor het eerst op kamertemperatuur wordt gebracht. Het gaat hier om een zwak “superparamagnetisme”. Dat betekent dat de lading van de deeltjes wisselt onder temperatuurswijzigingen en er zo een magnetisch veld ontstaat. Dat magnetisme is tijdelijk en zwak. (Cf. Magnetic properties of graphite oxide and reduced graphene oxide)

Als grafeenoxide zou gebruikt worden in vaccins lijkt het onmogelijk dat dit effect de bovenarm langdurig magnetisch zou kunnen maken. De claim van de Spaanse website dat door vaccins met grafeenoxide “toekomstige generaties magnetisch zullen worden” is dus totaal onzinnig. En nogmaals: er is helemaal geen bewijs dat er grafeenoxide in de huidige coronavaccins zou zitten.

Conclusie: geen enkele stelling kan onderbouwd worden

Als er echt grafeenoxide in Comirnaty-vaccins wordt gevonden, zou dat betekenen dat Pfizer vaccins verspreidt met een niet-goedgekeurde samenstelling. Maar de Spaanse onderzoeker geeft zelf toe dat hij eigenlijk geen sluitend bewijs heeft. Pfizer gebruikt vetten om de werkzame stof in te kapselen en geen grafeenoxide.

Er zijn geen degelijke argumenten om aan te nemen dat er grafeenoxide in vaccins zou zitten en al helemaal niet om aan te nemen dat grafeenoxide verantwoordelijk zou zijn voor verondersteld “magnetisme” op de injectieplaats.