Hebben dragers van een borstkankergen meer risico op longkanker?

Mensen die drager zijn van BRCA2, een gen dat het risico op borst- en eierstokkanker drastisch verhoogt, hebben dubbel zoveel risico op longkanker, beweren onderzoekers.

3 juni 2014

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Roken is de belangrijkste risicofactor voor longkanker, maar niet alle rokers worden met deze ziekte geconfronteerd. In hun zoektocht naar genen die de kwetsbaarheid voor longkanker zouden kunnen vergroten, werd het genetisch materiaal 11.348 mensen met longkanker vergeleken met dat van 15.861 mensen zonder deze tumor. Genetische verschillen die hierbij aan het licht kwamen, werden nog eens onderzocht bij 10.246 andere longkankerpatiënten en vergeleken met een nieuwe controlegroep van 38.295 mensen. In totaal waren zo meer dan 75.000 mensen, allemaal Europese volwassenen, bij de studie betrokken. Die bracht aan het licht dat dragers van het BRCA2-gen, dat het risico op borstkanker en eierstokkanker fors verhoogt, meer dan twee keer zo vaak gevonden werd bij longkankerpatiënten dan in de vergelijkbare groep zonder longkanker. BRCA2-dragerschap zou het risico op longkanker met een factor 2,47 vergroten (1). De onderzoekers besluiten dat de aanwezigheid van een BRCA2-gen bij rokers het risico op longkanker sterk verhoogt.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Naar schatting 2% van de populatie is drager van het BRCA2-gen, dat het risico op borstkanker en eierstokkanker drastisch verhoogt: de kans op borstkanker bedraagt tussen 60 tot 80% en kans op eierstokkanker tussen 30 en 40%. Meer info over erfelijke borstkanker vindt u op (2). Dit gen komt even vaak bij mannen als vrouwen voor. Onderzoekers stellen nu vast dat dragers van deze genetische variant ook meer risico lopen op longkanker. Dat betekent niet dat aanwezigheid van BRCA2 longkanker kan veroorzaken, maar wel dat de gevoeligheid voor de ziekte meer dan verdubbelt. Roken blijft veruit de belangrijkste risicofactor voor longkanker, ook voor mensen die dit borstkankergen niet dragen. Maar wie rookt en drager is, moet dubbel opletten.

Stoppen met roken blijft de belangrijkste manier om longkanker te voorkomen. 

Conclusie

Deze studie toont aan dat Europese dragers van het borstkankergen BRCA2, dat voorkomt bij 2% van de populatie, kwetsbaarder zijn voor longkanker.

(2) http://www.kuleuven.be/psychogen/teksthboc.htm#erfelijkeHBOC

Geraadpleegde Bronnen

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
sep. 2022

Tijdelijk hoger risico op borstkanker, maar de pil beschermt ook tegen andere kankers

nov. 2021

Geen bewijs dat coronavaccins kanker veroorzaken of verergeren

nov. 2023

Geen bewijs voor toename van kanker door vaccins

jul. 2023

Geen bewijs voor hogere kans op lymfeklierkanker na mRNA-vaccinatie