Hebben wetenschappers ontdekt hoe ze alzheimerdementie kunnen afremmen?

Wetenschappers ontdekken stoffen die ontstekingsprocessen in de hersenen kunnen verminderen. Daarmee is een eerste stap gezet in de ontwikkeling van potentiële geneesmiddelen voor de behandeling van hersenziekten zoals de ziekte van Alzheimer.

12 januari 2016

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Het gaat om een dierexperiment waarbij muizen met geïnduceerde Alzheimer-achtige verschijnselen gebruikt werden, ze staan model voor onderzoek naar geneesmiddelen voor de ziekte van Alzheimer. Britse wetenschappers zetten de proefmuizen gedurende drie maanden op een dieet met een specifieke stof: GW2580 genaamd (1). Deze stof blokkeert een eiwit in de hersenen dat het immuunsysteem in het brein stimuleert, door bepaalde cellen in de grijze stof, de zogenaamde microgliale cellen, te doen groeien. De onderzoekers wilden de rol van deze microgliale cellen, die een impact hebben op het immuunsysteem in de hersenen, bestuderen. De muizen werden aan diverse tests onderworpen en vergeleken met een groep gelijkaardige muizen die niet op het speciale dieet werden gezet. Bij de muizen op GW2580-dieet hadden zich minder uitlopertjes gevormd van de microgliale cellen in de hersenen en ze presteerden ook beter op de testjes in vergelijking met de controlemuizen. De resultaten werden vergeleken met hersenen van 10 overleden Alzheimerpatiënten en 9 overledenen zonder alzheimerdementie. In het brein van de Alzheimerpatiënten vond men eveneens veel meer microgliale cellen. De onderzoekers besloten dat ze een mogelijk nieuw mechanisme gevonden hebben om een ontstekingsreactie in de hersenen bij alzheimerdementie te onderdrukken. Misschien is onderdrukking van deze microgliale cellen wel een manier om de progressie van de ziekte te stoppen.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het gaat om een dierexperiment, met weliswaar veelbelovende resultaten, maar deze moeten uiteraard nog bevestigd worden bij mensen. In geval het onderdrukken van de proliferatie van deze grijze-stofcellen inderdaad een rem zou kunnen zetten op de ziekte van Alzheimer, moet verder bekeken worden wat voor nevenwerkingen dergelijke therapie elders in het lichaam heeft. Ingrijpen in het immuunsysteem, waar deze therapie op neerkomt, is waarschijnlijk niet onschuldig.

Conclusie

Wetenschappers zijn er in geslaagd de rol van bepaalde hersencellen bij alzheimerdementie verder te ontrafelen. Dat is hoopvol op zich, maar of dit ook zal leiden naar een nieuwe therapie is nog niet zeker.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1)Olmos-Alonso A, Schetters STT, Sri S, et al. Pharmacological targeting of CSF1R inhibits microglial proliferation and prevents the progression of Alzheimer's-like pathology. Brain. Published online
  • http://www.nhs.uk/news/2016/01January/Pages/Targeting-inflammation-could-help-treat-Alzheimers-disease.aspx

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
jul. 2021

Dit weten we al over de behandelingen tegen COVID-19

dec. 2021

‘Wetenschappers met een kritische blik op de coronacrisis’ doen foute en misleidende uitspraken over het coronavirus

aug. 2021

De coronavaccins leiden niet tot ernstigere ziekte en voorkomen het ontstaan van varianten

mrt. 2020

Valse remedies en hulpmiddelen tegen coronavirus COVID-19