Heeft smaakvoorkeur een invloed op het gewicht bij kinderen?

Minstens 17% van de kinderen heeft overgewicht, kopten de kranten vorige week. Recent onderzochten wetenschappers of er een verband is tussen voedselvoorkeur, voedingsgewoonten en het ontstaan van overgewicht en obesitas bij kinderen.

27 november 2015

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Deze resultaten over voedselvoorkeur en overgewicht bij kinderen zijn afkomstig van de IDEFICS-studie (1), een grootschalig onderzoek waarbij 16.000 kinderen uit 8 Europese landen gedurende verschillende jaren gevolgd werden. In deze studie is men onder andere op zoek gegaan naar de voedings- en leefstijlfactoren die een invloed hebben op overgewicht en obesitas bij kinderen. Bij een subgroep van ongeveer 1.800 kinderen tussen 6 en 9 jaar heeft men diepgaander onderzoek verricht naar smaakvoorkeur, het verband met het voedingspatroon en de ontwikkeling van overgewicht en obesitas. De smaakvoorkeur verschilt naargelang het land van oorsprong, maar kan evolueren met de leeftijd: de voorkeur voor zoet neemt meestal toe, terwijl die voor vet lijkt af te nemen. België was één van de deelnemende landen. Ongeveer 60% van onze kinderen die deelnamen had een voorkeur voor zoet en ongeveer 45% voor vet. De voorkeuren voor zout en umami bedroegen resp. 60 en 20%. Voor de laatste twee bestaat er geen verband met obesitas.

Kinderen met een voorkeur voor vet consumeerden iets vaker vetrijke voedingsmiddelen, terwijl men geen verband vond tussen een voorkeur voor zoet en de consumptie van suikerrijke voeding. Kinderen met gewichtsproblemen hadden duidelijk een grotere voorkeur voor zoet en vet. Of de grotere voorkeur voor zoet en vet een invloed had op het voedingspatroon kon niet aangetoond worden. Kinderen die vet- en suikerrijk aten, hadden 17% meer kans om na 2 jaar overgewicht of obesitas te ontwikkelen.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De IDEFICS-studie is een goed opgezette studie waarbij gebruik gemaakt werd van gestandaardiseerde vragenlijsten met een groot aantal proefpersonen. Ook in de studie bij de subgroep rond smaakvoorkeur werden gestandaardiseerde tests gebruikt. Er werd een verband vastgesteld tussen overgewicht en obesitas bij kinderen en een grotere voorkeur voor zoet en vet. Hieruit kan men echter niet besluiten dat deze voorkeur de oorzaak is van het overgewicht en obesitas. De voorkeur voor zoet en vet kunnen deze kinderen ook ontwikkeld hebben omdat ze veel zoet en vet voedsel kregen voorgeschoteld. Ten slotte gaat het om een momentopname: de smaakvoorkeur werd in dit onderzoek slechts één keer bepaald.

Conclusie

Kinderen met overgewicht en obesitas hebben een grotere voorkeur voor zoet en vet, zo toont een nieuwe studie. Het is echter niet bekend wat hier oorzaak is en wat gevolg.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Ahrens (2015) Sensory taste preferences and taste sensitivity and the association of unhealthy food patterns with overweight and obesity in primary school children in Europe—a synthesis of data fr

Nina Van Den Broecke

 
Lees ook...
dec. 2021

‘Wetenschappers met een kritische blik op de coronacrisis’ doen foute en misleidende uitspraken over het coronavirus

jun. 2022

Nee, coronavaccins “shedden” niet en veroorzaken geen hepatitis bij kinderen

aug. 2022

Statistieken over overlijdens in Engeland uit context gehaald