Hoeveel tijd moet je laten tussen een coronavaccin en andere vaccins?

Er wordt algemeen aangeraden om geen andere vaccins te laten toedienen twee weken voor of nadat je gevaccineerd wordt tegen covid-19. Nochtans krijgen kinderen wel vaker verschillende vaccins tegelijkertijd en is er ook bij reisvaccins geen probleem. Hoe zit dat nu juist?

1 juni 2021

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

De vraag hoeveel tijd je moet laten tussen je coronavaccin en andere vaccinaties, keert regelmatig terug. Het officiële antwoord, dat je ook op www.laatjevaccineren.be terugvindt, luidt dat je twee weken voor of na je coronavaccin beter geen andere niet-levende vaccins krijgt (1). Terecht stellen mensen zich de vraag waar die twee weken vandaan komen, zeker wanneer je bedenkt dat kinderen vaak verschillende vaccins tegelijkertijd krijgen. Ook wanneer we een verre reis maken lijkt er geen probleem te zijn met gelijktijdige vaccinatie. Hoe strikt zijn die twee weken?

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?
Waarom twee weken?

De wachttijd van twee weken is eerder een richtlijn die door experten algemeen aanvaard wordt voor nieuwe vaccins. Zo staat het ook in de bijsluiter vermeld, omdat er nog onvoldoende studies zijn om hierover wetenschappelijk gefundeerde uitspraken te doen.

Op www.laatjevaccineren.be lees je dat de vaccinaties toch ook goed werken wanneer je deze periode van twee weken niet respecteert. Deze periode gebruiken we alleen om bij eventuele bijwerkingen goed te kunnen onderscheiden welk vaccin ze veroorzaakte. Dit algemeen principe geldt voor nieuwe vaccins, waarvan we geen gegevens hebben over het gelijktijdig toedienen van andere vaccins. Voor wat oudere vaccins zijn deze gegevens vaak beschikbaar en staan ze vermeld in de bijsluiter (2).

In het begin raadden de Amerikaanse Centra voor Ziektecontrole en -Preventie (CDC) deze periode aan voor de coronavaccins omdat het om nieuwe vaccins ging. Maar intussen werden miljoenen mensen gevaccineerd en kennen we het bijwerkingenpatroon van de vaccins. Daardoor schrapten ze deze beperking recent (3).

Wat als je toch andere vaccins nodig hebt?

Vooraleer deze aanpassing hier wordt doorgevoerd, is het nuttig om in de mate van het mogelijke de wachttijd van twee weken toch te respecteren. Lukt dat niet, dan is dat geen drama. Laatjevaccineren.be vermeldt letterlijk "Als het interval van 14 dagen per ongeluk niet gerespecteerd wordt en korter zou zijn, blijven de toegediende vaccins geldig en hoeven we geen nieuwe vaccinatie uit te voeren. Het respecteren van het interval van 14 dagen laat toe om eventuele bijwerkingen aan het correcte vaccin toe te schrijven."

De vaccins zullen elkaar dus niet beïnvloeden en je zal goed beschermd zijn tegen zowel covid-19 als tegen de ziekte waarvoor het andere vaccin bescherming biedt.

Conclusie

Er is een wachttijd van twee weken tussen de toediening van een coronavaccin en andere vaccins om bij eventuele bijwerkingen te weten welk vaccin deze veroorzaakt heeft. Het heeft niet met mogelijke interacties tussen de vaccinaties te maken. Heb je toch een ander vaccin nodig in deze periode? Dan kan dit veilig toegediend worden en beide vaccins zullen voldoende bescherming geven.

Geraadpleegde Bronnen

Dorien Baetens

 
Lees ook...
nov. 2021

Geen bewijs dat coronavaccins kanker veroorzaken of verergeren

jun. 2022

Nee, coronavaccins “shedden” niet en veroorzaken geen hepatitis bij kinderen

aug. 2021

De coronavaccins veroorzaken geen HIV en het coronavirus is waarschijnlijk natuurlijk ontstaan

mei 2021

Coronavaccins kunnen geen problemen veroorzaken bij niet-gevaccineerde personen