Geen tijd om te lezen?
Dit zijn onze conclusies!

Publieksreclame voor geneesmiddelen op voorschrift, zoals vaccins, is verboden.

Inentingscampagnes of informatiecampagnes voor vaccinatie, georganiseerd door de overheid, gelden niet als publieksreclame.

Oproepen tot vaccinatie en aanbevelen van vaccinatiemogelijkheden door de daartoe bevoegde overheden zijn dan ook niet verboden.


In de openbare Facebookgroep Vrijheid vzw, die iets meer dan tweeduizend leden telt, verscheen recent een post over reclame voor vaccins en geneesmiddelen. De Facebookgebruiker die de post plaatste, deelde een bericht van Bart Tommelein. Daarin liet de Oostendse burgemeester weten dat er nog vaccinatiemogelijkheden waren voor mensen die een booster willen.  

‘Is reclame/propaganda voor medische behandelingen niet verboden in België? Ik dacht het wel.’ schreef de Facebookgebruiker, in contrast met het bericht van Tommelein. 

Publieksreclame voor geneesmiddelen op voorschrift is inderdaad verboden

Reclame maken voor geneesmiddelen mag in België inderdaad niet zomaar. Volgens het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) is geneesmiddelenreclame onderworpen aan verschillende wetten. 

De belangrijkste daarvan zijn de algemene ‘Wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen’ en het specifiekere ‘Koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting van geneesmiddelen’. 

Deze algemene bepalingen regelen dan voornamelijk de inhoud en de verspreiding van reclame voor geneesmiddelen. Er mag enkel publieksreclame gemaakt worden voor geneesmiddelen waarvoor geen voorschrift vereist is, zo staat in hoofdstuk IV, artikel 6 van het Koninklijk besluit van 1995. 

‘Vaccins zijn altijd onderworpen aan een medisch voorschrift. Publiciteit voor vaccins is dan ook verboden,’ laat het FAGG via e-mail weten. 

Informatiecampagnes voor vaccins zijn geen reclame

De regels die gelden voor reclame voor geneesmiddelen zijn echter niet van toepassing op informatiecampagnes over gezondheid opgezet door de overheid, zo staat te lezen in hoofdstuk 1 van het Koninklijk Besluit van 1995.

‘Het is belangrijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen informatie en publiciteit of reclame,’ verduidelijkt het FAGG per mail. 

‘Voorlichtingscampagnes, georganiseerd door de overheid ter bevordering van vaccinatie en dus ter bescherming van de volksgezondheid, hebben geen publicitair doel en kunnen dus niet als (publieks)reclame gezien worden,’ aldus het FAGG.

Met andere woorden: de wetgeving over reclame voor geneesmiddelen, waar in de eerder genoemde Facebookpost naar verwezen wordt, is niet van toepassing op de vaccinatiecampagne. 

‘Dergelijke overheidscampagnes zijn ook niet onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring, die wel is voorzien voor vaccinatiecampagnes georganiseerd door vergunninghouders van geneesmiddelen,’ vult het FAGG nog aan.   

Conclusie 

Het maken van reclame voor geneesmiddelen is sterk gereglementeerd en publieksreclame voor geneesmiddelen op voorschrift is verboden. Voorlichting door overheden over vaccins of vaccinatiemogelijkheden vallen echter niet onder deze verboden omdat ze niet als publieksreclame beschouwd kunnen worden.