Is de nieuw golf superbacteriën net zo bedreigend als terrorisme?

Waarschuwing van de Britse regering: de zogeheten superbacteriën waarop antibiotica geen vat meer hebben, zijn even gevaarlijk als terrorisme. Volgens professor Davies kunnen routinematige operaties zoals een heupoperatie binnen twintig jaar dodelijk zijn als we infecties niet langer kunnen bestrijden.

15 april 2015

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Superbacteriën zijn bacteriën die resistent geworden zijn aan alle antibiotica: dat betekent dat we ze niet meer kunnen bestrijden met de medicijnen waarover we beschikken. Stel dat zo'n resistente ziekmakende bacterie zeer besmettelijk is, dan kunnen er op korte tijd zeer veel slachtoffers vallen. Dergelijke ramp is geen science-fiction meer en werd opgenomen in een Brits nationaal register van mogelijke risico's die de bevolking in de komende vijf jaar kunnen bedreigen (1).

Een besmettelijke superbacterie die zich verspreidt als griep zou tot 80.000 dodelijke slachtoffers kunnen maken in een land als Groot-Brittannië in één enkele golf. Een grootte-orde die vergeleken wordt met de gevolgen van mogelijke terroristische catastrofes. Antibioticaresistentie staat zelfs op de agenda van de G8-top die binnenkort in Londen georganiseerd wordt.

Er worden minder nieuwe antibiotica ontwikkeld en tegelijkertijd worden antibiotica soms zeer onzorgvuldig gebruikt, waardoor het resistentieprobleem verder uitbreidt. Er wordt reeds internationaal samengewerkt tegen deze dreiging en die acties moeten volgens het Britse rapport nog meer wind in de zeilen krijgen.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Antibioticaresistentie is een ernstig probleem, dat ook hier geregeld het nieuws haalt. Professor Herman Goossens (Antwerpen), die betrokken is bij de internationale samenwerking, noemt het een ernstig en toenemend probleem en één van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Een rapport over de situatie in België staat online (2).

België voert regelmatig campagne om het antibioticabeleid in te dijken. Op individueel vlak is het belangrijk om weten dat we antibiotica enkel moeten nemen wanneer de arts vindt dat dit echt nodig is (dus niet bij banale luchtweginfecties) en dat een kuur die gestart wordt steeds moet uitgenomen worden, ook als men zich al beter voelt. Tips en informatie over correct antibioticagebruik vindt u online (3).

Conclusie

Antibioticaresistentie bedreigt de volksgezondheid. Overmatig en verkeerd gebruik vormen belangrijke oorzaken.

(3) http://www.gebruikantibioticacorrect.be/als-je-arts-antibiotica-voorschrijft-het-belangrijk-dat-je-ze-goed-gebruikt

http://www.nhs.uk/news/2015/04April/Pages/Superbug-could-kill-80000-people-experts-warn.aspx

Geraadpleegde Bronnen

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
apr. 2023

Geen bewijs dat vrouw bijna stierf na beet van huisspin

15 jan.

Wat doen Covid19 en de coronavaccins met het hart?

jun. 2020

COVID-19 niet veroorzaakt door bacterie

okt. 2022

Britse vaccinatiecampagne voor vijf- tot elfjarigen verloopt zoals gepland