Is een slecht huwelijk ongezond voor mannen?

Volgens een nieuwe studie kan een slecht huwelijk mannen evenveel schade berokkenen als roken en drinken. Is een slecht huwelijk dodelijk voor mannen?

4 januari 2019

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Finse onderzoekers gingen de relatie na tussen het voorkomen van plotse dood door hartziekten bij mannen in functie van het huwelijk. Hiervoor gebruikten ze de gegevens van de Kuopio Ischemic Heart Disease Study, een prospectieve studie die in 1984 startte en als doel had meer dan 2.000 mannen op te volgen (1). Bij de start van de studie werden gegevens zoals lengte, gewicht, rookstatus, bloeddruk en bloedvetten (zoals cholesterol) gemeten. Tijdens de opvolging werden hart- en vaatziekten nauwkeurig geregistreerd.

De deelnemers konden de status van hun huwelijk beschrijven in drie categorieën: zeer tevreden - tevreden - ontevreden. Ongeveer 5% van de deelnemers was ontevreden en 55% was tevreden over zijn huwelijk. Dit betekent dat slechts 40% zeer tevreden was. Als de onderzoekers de invloed van andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten uitsloten, steeg het risico op plotse dood door hartziekten bij de mannen uit de ontevreden groep met 86% en bij de mannen uit de tevreden groep met 39%, in vergelijking met de zeer tevreden groep.

De auteurs concluderen dat een minder goed of slecht huwelijk plotse dood door hartziekten bij mannen kan bespoedigen.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het spreekt voor zich dat een slecht huwelijk langdurige stress kan veroorzaken met mogelijke gezondheidsproblemen tot gevolg. Er zijn echter belangrijke beperkingen aan deze studie. Eerst en vooral werd de status van het huwelijk enkel bij aanvang geregistreerd, en dit met één eenvoudige vraag. Tijdens de duur van de studie kan de status van het huwelijk verbeteren of verslechten. Men kan hier dus spreken van een momentopname uitgevoerd met een wel zeer beperkte en onnauwkeurige vragenlijst.

Dit geldt eveneens voor de risicofactoren op hart- en vaatziekten: er werd bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de hoeveelheid die er gerookt werd, noch met de duur van het roken, noch met eventuele rookstop. Ten tweede werd het gebruik van medicatie, bijvoorbeeld tegen hoge bloeddruk en/of hoge cholesterolwaarden, noch van antidepressiva genoteerd.

Een laatste punt is dat slechts 5% van de mannen ontevreden was over het huwelijk, wat een zeer kleine groep is van amper 100 mannen. Het is ook niet bekend of deze mannen bij hun vrouw bleven of onder stress stonden door een echtscheiding.

Ondanks deze beperkingen heeft deze studie ook sterke punten: een hoog aantal plotse sterftes, een zeer lange looptijd en een sterk verband tussen hoe het huwelijk ervaren wordt en plotse dood.

Conclusie

Deze nieuwe studie kon niet aantonen of mannen die hun huwelijk als matig of slecht ervaren, meer risico lopen op plotse dood door hartproblemen. Dit verband moet verder onderzocht worden alvorens we van een oorzakelijk verband kunnen spreken.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Isiozor NM, Kunutsor SK, Laukkanen T, Kauhanen J, Laukkanen JA. Marriage Dissatisfaction and the Risk of Sudden Cardiac Death Among Men. Am J Cardiol. 2019 Jan 1;123(1):7-11.

Patrick Mullie

 
Lees ook...
nov. 2022

Anonieme studie wijst niet op ‘toename van 84% aan hartgerelateerde sterfte’ bij jonge mannen door covidvaccins

apr. 2020

Hoe ongezond is kraantjeswater uit loden leidingen?