Is frisdrank verantwoordelijk voor 184.000 doden wereldwijd?

Jaarlijks sterven wereldwijd 184.000 mensen door frisdrankconsumptie. Dat komt neer op 504 mensen per dag, zo berekenden ­wetenschappers. Voor België gaat het om 396 sterf­gevallen per jaar. Grote boosdoener: suiker.

2 juli 2015

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Overgewicht als gevolg van overmatige consumptie van toegevoegde suikers is een ernstig probleem. Overgewicht en zwaarlijvigheid zijn rechtstreeks oorzaak van diabetes type 2, hart- en vaatziekten, metabool syndroom en kanker, die het leven verkorten. In de voorbije jaren legden tientallen studies de link tussen frisdrankconsumptie en overgewicht. Met één blikje per dag zit je al boven de aanbevolen hoeveelheid toegevoegde suikers.

Een internationale onderzoeksgroep boog zich over gegevens van wereldwijde frisdrankconsumptie, studies die aantonen dat frisdrank medeverantwoordelijk is voor overgewicht, zeker bij kinderen en jongeren, en vergeleken die gegevens met de toename van obesitas, diabetes type 2, hart- en vaatziekten en kanker. Frisdrank werd in dit onderzoek zeer ruim geïnterpreteerd en omhelsde gewone gesuikerde frisdrank, fruitdranken (behalve zelf geperst fruitsap), sport- en energiedranken, ice tea en zelf gemixte zoete niet-alcoholische drankjes. In dit overzichtsonderzoek (1) werden 62 studies over frisdrankconsumptie opgenomen, uitgevoerd tussen 1980 en 2010, met betrekking tot bijna 612.000 mensen uit 51 landen. Daarnaast werden meer dan 100 studies geanalyseerd waarin verbanden worden aangetoond tussen frisdrankconsumptie en diabetesrisico, frisdrank en lichaamsgewicht, overgewicht, hart- en vaatziekten en kanker. In totaal gaat het over gegevens van 2,43 miljoen mensen. De overlijdensgegevens voor de periode 1980 - 2010 uit 187 landen werden geraadpleegd.

De analyses leverden volgende schattingen op: wereldwijd sterven jaarlijks 184.000 mensen door frisdrankconsumptie: ze kregen ofwel diabetes type 2, ofwel hart- en vaatziekten, ofwel kanker. De meeste doden werden genoteerd in landen met een gemiddeld inkomen (70,9%), gevolgd door landen met een hoog inkomen (24,1%).

De auteurs van het rapport dringen er bij de beleidsmakers op aan om maatregelen te treffen die het frisdrankgebruik aan banden moet leggen.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het gaat hier niet om een rechtstreeks oorzakelijk verband. De duizenden doden kunnen in deze studie niet rechtstreeks gelinkt worden aan frisdrank. Gesuikerde frisdrank is uiteraard niet dodelijk en wie af en toe een glas cola of andere frisdrank gebruikt, zal zijn gezondheid heus niet schaden. Probleem is dat veel mensen overdrijven met gesuikerde dranken. Een te grote frisdrankconsumptie leidt tot overgewicht, dat werd meermaals aangetoond. Overconsumptie van frisdrank wordt op zijn beurt door diverse factoren beïnvloed, zoals socio-economische factoren en opleiding. Ook is eerder vastgesteld dat mensen die veel gesuikerde dranken drinken vaker ongezonder eten en doorgaans minder fysiek actief zijn, wat eveneens bijdraagt tot overgewicht.

De overlijdens die in deze overzichtsstudie beschreven zijn, zijn het gevolg van overgewicht en bij dat overgewicht spelen gesuikerde dranken een onmiskenbare rol. Dat neemt niet weg dat je ook overgewicht kan ontwikkelen door andere ongezonde eet- en drinkgewoonten (dagelijks fastfood bijvoorbeeld) en dan loop je evenveel risico op genoemde chronische ziekten.

Er gaan steeds meer stemmen op om de overheid aan te manen de frisdrankconsumptie aan banden te leggen. Denk maar aan de discussie over het bannen van frisdrankautomaten op school.

Conclusie

Een hoge consumptie van gesuikerde dranken draagt in belangrijke mate bij tot overgewicht. Overgewicht leidt op termijn tot ziekten, zoals hartziekte, metabool syndroom en diabetes type 2, die vroegtijdig overlijden in de hand werken.

Geraadpleegde Bronnen

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
jul. 2022

Het is mogelijk dat jaarlijks 14.000 Belgen sterven door tabak, maar exact cijfer onbekend

jul. 2021

Waarom heeft Denemarken zoveel minder “oversterfte” tijdens de coronacrisis dan België

dec. 2021

‘Wetenschappers met een kritische blik op de coronacrisis’ doen foute en misleidende uitspraken over het coronavirus

aug. 2022

2020 was niet ‘het minst dodelijke jaar’, ook niet voor Belgen jonger dan 65