Is prostaatkanker het gevolg van een seksueel overdraagbare aandoening?

Prostaatkanker zou het gevolg zijn van een infectie met Trichomonas vaginalis, een seksueel overdraagbare aandoening die vaak geen symptomen veroorzaakt bij mannen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek.

26 mei 2014

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Het gaat om een laboratoriumstudie die de rol van de parasiet Trichomonas vaginalis bestudeerde op menselijk weefsel, onder andere prostaatweefsel (1). Deze parasiet is aanwezig bij naar schatting 275 miljoen mensen wereldwijd en is één van de belangrijkste verwekkers van seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA). Ongeveer de helft van de besmette mannen heeft echter geen klachten, terwijl de andere helft en het merendeel van de vrouwen symptomen heeft van abnormaal onaangenaam ruikend verlies via vagina of penis, jeuk, ontsteking en pijn bij het plassen of vrijen. De infectie blijft dus vaak onbehandeld. Trichomonas produceert een proteïne dat structureel sterk gelijkt op een menselijk proteïne dat een rol speelt in het afweersysteem en bij de groei van tumorweefsel. De onderzoekers wilden nagaan of het Trichomanas-proteïne die rol kan overnemen en zowel ontsteking als tumorgroei kan bevorderen. Daarvoor werden diverse experimenten opgezet. Ze onderzochten de aanwezigheid van antistoffen tegen dit Trichomonas-eiwit in bloedstalen van 111 besmette en 79 niet-besmette mensen: in 57% van de besmette, maar ook in 11% van de niet-besmette stalen trof men antistoffen aan; bij besmette mannen veel meer (79%) dan bij besmette vrouwen (30%). In een tweede experiment werd gekeken of toevoeging van dit T-proteïne aan witte bloedcellen inflammatie-verschijnselen kan uitlokken, op dezelfde manier als het overeenkomstig menselijke proteïne dat doet, en dat bleek inderdaad het geval. In een derde experiment werd dit T-proteïne toegevoegd aan menselijke prostaatcellen afkomstig van een goedaardige prostaatvergroting: de cellen gingen inderdaad sneller delen en groeien.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het gaat hier om een laboratoriumonderzoek waaruit kan worden afgeleid dat een Trichomonas-proteïne de rol van een menselijke eiwit nabootst dat betrokken is bij ontstekingsprocessen en bij celgroei. Eigenaardig is wel dat dit eiwit niet terug te vinden is bij alle mensen met de infectie: de reden is onbekend (misschien is de opsporingstest niet nauwkeurig genoeg). Er werd geen link aangetoond met prostaatkankercellen, enkel met cellen afkomstig van een goedaardige prostaatvergroting, dus over een eventuele rol bij prostaatkanker kan men hier geen uitspraken doen. Voorts moet nog worden aangetoond dat wat in een proefbuisje gebeurt, ook bij de mens geldt. Overigens komt prostaatkanker vooral voor bij oudere mannen en bestaat er ook een familiale tendens, wat pleit voor andere oorzaken dan een seksueel overdraagbare aandoening. Mogelijk is de ziekte het gevolg van meerdere factoren.

Conclusie

Onderzoekers vinden een link tussen een eiwit geproduceerd door de parasiet Trichomas vaginalis, belangrijke verwekker van seksueel overdraagbare aandoeningen, enerzijds en inflammatie en celdeling van prostaatcellen anderzijds. Trichomonas produceert een eiwit dat bepaalde functies van een menselijke eiwit nabootst. Over de rol bij prostaatkanker kan dit onderzoek geen uitspraken doen.

Geraadpleegde Bronnen

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
nov. 2023

Geen bewijs voor toename van kanker door vaccins

mei 2021

Coronavaccins kunnen geen problemen veroorzaken bij niet-gevaccineerde personen

nov. 2021

Geen bewijs dat coronavaccins kanker veroorzaken of verergeren

sep. 2022

Tijdelijk hoger risico op borstkanker, maar de pil beschermt ook tegen andere kankers