Is ’s morgens sporten gezonder dan ’s avonds?

Sporten op wisselende tijdstippen van de dag kan unieke voordelen hebben voor de gezondheid. Zo zou ochtendgymnastiek een heel ander effect hebben op het lichaam dan eenzelfde training later op de dag. Klopt dit?

4 februari 2022

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt deze bewering vandaan?

Een internationale groep onderzoekers ging na wat het effect is op de gezondheid van het moment dat je sport (1). Zo zou er een verschil zijn tussen ’s morgens en ‘s avonds gaan sporten.

Studie

Om een antwoord te vinden op hun onderzoeksvraag, voerde de internationale onderzoeksgroep verschillende tests uit op muizen. Er werden drie groepen muizen gevormd:

  • Een groep werd na het ontwaken gedurende een uur op een loopband geplaatst.
  • Een groep werd voor het slapen gaan gedurende een uur op een loopband geplaatst.
  • Een groep werd na het ontwaken en voor het slapen gaan op een loopband geplaatst zonder deze te activeren.

De onderzoekers onderzochten de organen, het bloed en de genen van de muizen volledig om verschillen te vinden in functie van de wanneer de muizen getraind werden.

Resultaten

De onderzoekers vonden veel verschillen in lichaamsreacties, die allemaal in een zeer omvangrijke atlas beschreven werden. Naargelang het moment van de dag communiceren de organen op verschillende manieren via scheikundige stoffen. Ook de energievoorziening zou anders zijn, met ’s morgen meer vetverbranding en ’s avond meer suikerverbranding.

Deze bevindingen kunnen interessant zijn bij het behandelen van overgewicht door bijvoorbeeld ‘s morgens te trainen en vet te verliezen, en bij het behandelen van diabetes door ’s avonds te trainen en het bloedsuikergehalte beter te regelen.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Naast het feit dat deze studie op muizen uitgevoerd werd, en we dus geen conclusies kunnen trekken voor mensen, zijn er nog andere beperkingen. Zo werd het sporten beperkt tot lopen op een band en in tegenstelling tot mensen zijn muizen nachtdieren. De leeftijd en het geslacht van de muizen werd niet in rekening gebracht. 

Nog een belangrijke beperking van de studie is dat het moeilijk is om een onderscheid te maken tussen het moment van de dag en of je gegeten hebt of niet. ’s Morgens sporten zal vaker gebeuren met een nuchtere maag, waarbij de suikervoorraden in de lever gedaald zijn en het lichaam vet zal inschakelen als energiebron. Het omgekeerde geldt voor ’s avonds sporten: er zijn dan grotere suikervoorraden in de lever en dus is er minder vetverbranding nodig. Wat is dan belangrijk, het moment van de dag of het al of niet gegeten hebben? 

Enkele jaren geleden toonde een interventiestudie wel aan dat sporten voor het ontbijt, nuchter dus, een gunstigere invloed heeft op de vetverbranding en de suikerhuishouding, althans bij mannen. Dit werd niet getest bij vrouwen. Ook hier gold als algemene conclusie: voldoende lichaamsbeweging is belangrijker dan het tijdstip waarop je dat doet.

Het is onduidelijk of het tijdstip van sporten een impact heeft op je lichaamsgewicht. Het belangrijkste is dat wanneer je beweegt, je calorieën zal verbruiken, of je dit nu ’s ochtends doet, met meer vetverbranding, of ’s avonds, door meer suikers te verbruiken. Voldoende bewegen is veel belangrijker dan het moment van de dag waarop je sport. Kies dus dat moment dat je het beste uitkomt.

Conclusie

Een onderzoek op muizen toont aan dat er verschillen zijn tussen ’s morgens en ’s avonds sporten. ’s Ochtends verbranden de proefmuizen meer vet en ’s avonds meer suiker. Eerder onderzoek bij mensen toonde al een gunstige impact aan op vetverbranding en suikerhuishouding bij mensen wanneer je sport voor het ontbijt. Voldoende bewegen wanneer je tijd hebt blijft echter veel belangrijker dan het moment van de dag waarop je sport, zeker wanneer je wil vermageren.

Geraadpleegde Bronnen

Patrick Mullie

 
Lees ook...
dec. 2019

Hondeneigenaars hebben minder kans op vroegtijdig overlijden

13 mrt.

Geen bewijs dat het gezonder is om ’s middags bananen te eten dan ’s avonds

okt. 2022

Gezonde levensverwachting in België bedraagt 64 jaar

15 jan.

Wat doen Covid19 en de coronavaccins met het hart?