Kampen onverwacht veel vrouwen van middelbare leeftijd met eetstoornissen?

Niet alleen tienermeisjes en jonge vrouwen hebben last van eetstoornissen, ook vrouwen tussen de veertig en zestig kampen soms met de ziekte. Dit blijkt uit recent Brits onderzoek onder ruim vijfduizend vrouwen van middelbare leeftijd.

23 januari 2017

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

De onderzoekers maakten gebruik van gegevens van een grote Britse studie (ALSPAC) waarin 14.541 zwangere vrouwen en hun kinderen gedurende decennia werden opgevolgd. Voor hun analyse selecteerden ze 9.233 vrouwen met gemiddelde leeftijd 48 jaar. Zij kregen een vragenlijst toegestuurd over hun eetgedrag en eventuele eetstoornissen. Uit de ingevulde vragenlijsten weerhielden de onderzoekers 5.655 vrouwen met aanwijzingen voor een eetstoornis. Deze vrouwen werden vervolgens geïnterviewd over hun eetgedrag, hun eetproblemen en wat er volgens hen de oorzaak van was. Voor 1.043 van deze vrouwen beschikten de onderzoekers via de grote Britse studie eveneens over informatie vanaf hun geboorte (levensgebeurtenissen, scheiding ouders, dood van een naaste verzorger, seksueel misbruik, ongelukkige jeugd,…).

De verzamelde gegevens werden geanalyseerd en de onderzoekers vonden dat 15% van de bevraagde vrouwen van middelbare leeftijd ooit in hun leven te kampen had met een eetstoornis en dat 3,6% daar nog steeds mee kampte. Het gaat om problemen als anorexia, boulimie, binge-eten, geforceerd braken, … Diverse risicofactoren uit de kindertijd verhoogden het risico op eetstoornissen op middelbare leeftijd: overlijden van een verzorgende, verwaarlozing door de ouders, seksueel misbruik, echtscheiding van de ouders, ongelukkige jeugd. Seksueel misbruikt zijn als kind en verwaarlozing door de ouders werden vooral geassocieerd met binge-eten en vrijwillig braken, terwijl meer ernstige eetstoornissen, waaronder anorexia en boulimie, eerder met persoonlijkheidskenmerken verband hielden.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Dit is een goed uitgevoerde studie die vooral aantoont dat vrouwen tot op middelbare leeftijd (gemiddeld 48 jaar) kunnen kampen met eetstoornissen. Eetstoornissen hebben een niet te onderschatten fysieke, psychologische en sociale impact. Gebeurtenissen uit de kindertijd kunnen dus heel lang doorwegen.

Zelden ligt één gebeurtenis aan de basis. Doorgaans gaat het om een combinatie van factoren. Een oorzakelijk verband kan dit onderzoek wel niet aantonen.

Belangrijkste te weerhouden punt: eetstoornissen worden maar al te vaak geassocieerd met tieners en jonge vrouwen, terwijl ze ook nog voorkomen, zij het vijf keer minder, op oudere leeftijd. Gezondheidswerkers houden er niet altijd rekening mee.
Conclusie

Deze studie toont aan dat ook vrouwen op middelbare leeftijd (gemiddeld 48 jaar) nog met eetstoornissen genre anorexia, boulimie, geforceerd braken, binge-eten, kunnen kampen. Vaak spelen gebeurtenissen uit de kindertijd, naast persoonlijkheidskenmerken, hierin een rol.

Betrouwbare info over eetstoornissen: http://www.eetexpert.be/

Geraadpleegde Bronnen

Cebam

 
Lees ook...
feb. 2021

Blogpost over zwangere arts die een miskraam kreeg na haar coronavaccinatie is fout

jan. 2023

Een op tien vrouwen ooit geconfronteerd met zwangerschapsverlies

apr. 2023

Geen bewijs dat vrouw bijna stierf na beet van huisspin

feb. 2022

Nee, de Britse politie is geen strafrechtelijk onderzoek gestart naar COVID-19 vaccinaties na aangifte