Geen tijd om te lezen?
Dit zijn onze conclusies!

Volgens Katrien Schryvers (cd&v) wordt bijna één op zes vrouwen tijdens de zwangerschap geconfronteerd met zwangerschapsverlies.

Een exact cijfer over hoeveel vrouwen er tijdens de zwangerschap geconfronteerd worden met zwangerschapsverlies is niet bekend. Volgens een recent rapport werd wereldwijd 1 op de 10 vrouwen ooit geconfronteerd met zwangerschapsverlies.

Naar schatting 10 tot 25% van alle zwangerschappen resulteert in een miskraam. Het risico is sterk leeftijdsgebonden.


In de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement van 7 december 2022 stelde Katrien Schryvers, parlementslid voor cd&v, een actuele vraag aan minister Hilde Crevits (cd&v) over de ondersteuning van ouders die te maken krijgen met een miskraam. Daarin zei ze dat “bijna één op de zes vrouwen tijdens de zwangerschap geconfronteerd wordt met zwangerschapsverlies”.

10,8% vrouwen ooit geconfronteerd met zwangerschapsverlies

In 2021 publiceerde The Lancet een belangrijk rapport over zwangerschapsverlies. In dat rapport namen de auteurs studies van de voorbije 20 jaar onder de loep. Op basis daarvan maakten ze de inschatting dat 10,8% vrouwen ooit werd geconfronteerd met zwangerschapsverlies. Dat komt neer op bijna 1 op de 9 vrouwen.

Het is belangrijk om op te merken dat dit cijfer gaat over àlle vrouwen, dus inclusief vrouwen die nooit zwanger werden. Katrien Schryvers sprak specifiek over vrouwen in zwangerschap.

Wat is het risico op een miskraam?

Een exact antwoord op de vraag ‘hoeveel zwangerschappen eindigen in een miskraam?’ is niet voorhanden. De meeste wetenschappelijke studies maken (ruime) schattingen. Bovendien moet ook opgemerkt worden dat het werkelijke aantal waarschijnlijk hoger ligt. Dat komt omdat veel vrouwen heel vroeg in de zwangerschap een miskraam hebben, zonder ooit te beseffen dat ze zwanger waren.

10 tot 25% van zwangerschappen resulteert in miskraam

Uit de studie van The Lancet blijkt dat elk jaar wereldwijd ongeveer 23 miljoen miskramen plaatsvinden. Dat komt neer op 15% van alle vastgestelde zwangerschappen. Een andere studie uit Denenmarken onderzocht meer dan één miljoen zwangerschappen tussen 1978 en 1992. In dit onderzoek eindigde 13,5% van de zwangerschappen in een miskraam.

Een studie uit 2017 heeft het dan weer over 10 tot 20% van de zwangerschappen die zou resulteren in een miskraam. Nog een andere studie uit 2018 stelt zelfs dat zwangerschapsverlies naar schatting voorkomt bij 1 op 4 vastgestelde zwangerschappen.

Alle bovengenoemde studies zijn terug te vinden op PubMed, een databank voor medisch wetenschappelijke artikelen van de National Library of Medicine.

Risicofactoren vergroten kans op zwangerschapsverlies

Er zijn verschillende factoren die het risico op een miskraam vergroten. Leeftijd is daarvan de belangrijkste. Maar ook roken, overmatig alcoholgebruik en over -of ondergewicht zijn risicofactoren. Dat bevestigen verschillende studies.

De kans op zwangerschapsverlies neemt geleidelijk toe met de leeftijd van de vrouw. Een grootschalige Noorse studie uit 2019 toonde per leeftijdscategorie aan hoe groot het risico op een miskraam is. Uit cijfers van dat onderzoek blijkt dat vooral vrouwen ouder dan 45 jaar een groot risico lopen.

Leeftijdscategorie

Risicopercentage

< 20 jaar

16%

20-24 jaar

11%

25-29 jaar

10%

30-34 jaar

11%

35-39 jaar

17%

40-44 jaar

33%

> 45 jaar

53%

Bron: Role of maternal age and pregnancy history in risk of miscarriage: prospective register based study (2019)

Conclusie

De bewering dat “bijna één op zes vrouwen tijdens de zwangerschap geconfronteerd wordt met zwangerschapsverlies” is moeilijk te controleren. Een exact cijfer over hoeveel vrouwen er tijdens de zwangerschap worden geconfronteerd met een miskraam is niet bekend. Een recent rapport toonde wel aan dat wereldwijd meer dan 1 op de 10 vrouwen (10,8%) ooit werd geconfronteerd met zwangerschapsverlies.