Kampen veel kankerpatiënten met posttraumatische stress?

Vandaag staat in het nieuws dat ongeveer een vijfde van de kankerpatiënten PTSS (posttraumatische stressstoornis) krijgt. Sommigen lopen er jaren mee rond.

24 november 2017

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Deze vaststelling is gebaseerd op een studie met meer dan 400 kankerpatiënten opgenomen in een Maleisisch ziekenhuis. Ze vulden een vragenlijst in die peilde naar depressie en angst bij opname, 4 tot 6 weken later, 1 en 4 jaar later. De helft haalde bij opname hoge scores op de angst- en depressieschaal (HADS) en zij vulden daarom bijkomend een vragenlijst in die polste naar posttraumatische stressstoornis of PTSS). Van de 200 kankerpatiënten die de tweede vragenlijst invulden, had een op vijf PTSS en voldeed een op vijf bijna aan de criteria van PTSS. Dat betekent dat een op vijf mensen met een kankerdiagnose in dit Maleisisch ziekenhuis (bijna) PTSS had meteen na de diagnose.

De vragenlijsten die later werden afgenomen, toonden aan dat PTSS-symptomen verminderden naarmate de tijd na diagnose verstreek. Vier jaar later vertoonde nog 4% van de overlevenden PTSS en 2% bijna-PTSS.

De onderzoekers besloten dat kankerpatiënten een verhoogd risico vertonen op PTSS meteen na de diagnose.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het cijfer dat de media haalde, namelijk een op vijf kankerpatiënten, klopt niet. Het gaat in deze studie om een op 10 kankerpatiënten, waarvan slechts de helft echt PTSS heeft en de andere helft bijna. In werkelijkheid ging het dus om een op 20 personen met PTSS meteen na de kankerdiagnose. Het is normaal dat mensen meteen na zo’n verdict kampen met psychologische stress, angst en verdriet. Hier werd voor het eerst onderzocht of deze symptomen passen in de criteria van PTSS, en dat blijkt dus voor een op 20 het geval. In totaal gaat het echter om zo weinig mensen dat andere factoren mogelijk een rol speelden in het ontstaan van PTSS. Bovendien zeggen deze cijfers enkel iets over de toestand in één ziekenhuis in Zuidoost-Azië. Mogelijk worden patiënten elders beter opgevangen na een kankerdiagnose.

Conclusie

Deze Maleisische studie, gevoerd in één ziekenhuis, vindt in werkelijkheid een posttraumatische stressstoornis bij een op 20 kankerpatiënten meteen na de diagnose. Die symptomen verdwijnen naarmate de tijd vordert. Of deze vaststelling ook geldt voor kankerpatiënten in onze contreien, is helemaal niet zeker. Dat mensen na de diagnose kanker worstelen met angst en verdriet, is heel normaal.

Geraadpleegde Bronnen

Cebam

 
Lees ook...
nov. 2021

Geen bewijs dat coronavaccins kanker veroorzaken of verergeren

nov. 2023

Geen bewijs voor toename van kanker door vaccins

sep. 2022

Tijdelijk hoger risico op borstkanker, maar de pil beschermt ook tegen andere kankers

jan. 2022

Nee, Boris Johnson zei niet dat 90 procent van de patiënten op intensieve zorg dubbel gevaccineerd is