Kan bloeddrukmeting gedurende 24 uur levens redden?

Een bloeddrukmeting met een draagbare meter gedurende 24 uur voorkomt overbehandeling en kan levens redden. Dat blijkt uit een internationale studie onder leiding van em. prof. Jan Staessen en prof. Zhen Yu Zhang van KU Leuven.

12 augustus 2019

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie sterven jaarlijks 7,5 miljoen mensen aan de gevolgen van een hoge bloeddruk. We spreken van een hoge bloeddruk bij een bovendruk hoger dan 140 mmHg (millimeter kwikdruk) en/of een onderdruk hoger dan 90 mmHg, of anders verwoord een bloeddruk hoger dan ‘14’ over ‘9’.

Een groep internationale onderzoekers, waaronder een team uit Leuven, ging na welke methode voor bloeddrukmeting het risico op hart- en vaatziekten het best kon voorspellen. Ze vergeleken een klassieke bloeddrukmeting door een arts of verplegend personeel met een draagbare bloeddrukmeter die gedurende 24 uren de bloeddruk registreert. In totaal werden 11.135 personen opgevolgd gedurende 14 jaar. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers bij aanvang van de studie was 55 jaar. Tijdens de opvolging werd de sterfte door hart- en vaatziekten geregistreerd: het ging om 2.836 personen. Het opvolgen van de bloeddruk met een draagbare meter gedurende 24 uur bleek de sterfte door hart- en vaatziekten beter te voorspellen dan een klassieke meting. Vooral de nachtelijke bloeddruk, die zelden gemeten wordt bij een klassieke meting, lijkt een goede voorspeller te zijn van hart- en vaatziekten.

De onderzoekers besluiten dat bloeddrukmetingen met een draagbare meter gedurende een periode van 24 uur levens kunnen redden.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Volgens een Gezondheidsenquête uitgevoerd in 2013 lieten 70% van de mannen en 77% van de vrouwen in het afgelopen jaar een bloeddrukmeting uitvoeren (2). Bij 75-plussers ging het om 96%. Opmerkelijk is dat 84% van de mensen met een lagere opleiding dergelijke bloeddrukmeting lieten uitvoeren, tegenover 71% van de personen met een hogere opleiding.

Deze internationale studie van hoge kwaliteit stelt vragen bij het klassiek meten van de bloeddruk. De bloeddruk kan gedurende een dag behoorlijk schommelen, en een paar metingen door een arts of verplegend personeel lijken niet altijd voldoende om correct in te schatten wie een behandeling met een bloeddrukverlager nodig heeft. Het gevolg is dat sommigen een hoge bloeddruk hebben en geen behandeling krijgen, terwijl anderen eigenlijk geen hoge bloeddruk hebben, maar wel een behandeling krijgen. Bovendien geven klassieke metingen geen beeld van de nachtelijke bloeddruk.

Een probleem is echter dat ziekteverzekeraars draagbare bloeddrukmeting gedurende 24 uur niet terugbetalen, een maatregel die levens zou kunnen redden door de betere behandeling van hoge bloeddruk.

Conclusie

Een internationale studie toont aan dat een bloeddrukmeting gedurende 24 uur met een draagbare meter hart- en vaatziekten beter kan voorspellen dan een klassieke meting door een arts of verplegend personeel. Vooral de nachtelijke bloeddrukschommelingen, die een klassieke meting niet registreert, zouden een betere voorspeller zijn van het risico op hart- en vaatziekten.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Yang et al. Association of Office and Ambulatory Blood Pressure With Mortality and Cardiovascular Outcomes. JAMA. 2019;322(5):409-420.
  • (2) Demarest S. Vroegtijdige opsporing van cardiovasculaire risicofactoren en diabetes. In: Demarest S, Charafeddine R (ed.). Gezondheidsenquête 2013. Rapport 5: Preventie. WIV-ISP, Brussel, 2015.

Patrick Mullie

 
Lees ook...
jul. 2021

Dit weten we al over de behandelingen tegen COVID-19

8 jun.

Ja, er staat een stop op uitbreiding van bestaande woonzorgcentra tot 2025

jun. 2021

Rode Kruis aanvaardt wel degelijk bloed en plasma van gevaccineerden

mrt. 2020

Er is geen remedie om je te "genezen” van diabetes type 2