Kan talkpoeder eierstokkanker veroorzaken?

Farmaceutisch bedrijf Johnson & Johnson is in de Amerikaanse staat Missouri veroordeeld tot het betalen van een boete van 72 miljoen dollar schadevergoeding aan de familie van Jacqueline Fox die op 62-jarige leeftijd stierf aan eierstokkanker. Talkpoeder van J&J zou het risico op eierstokkanker vergroten.

8 maart 2016

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Amerikaanse onderzoekers ondervroegen meer dan 2.000 vrouwen met eierstokkanker over hun gebruik van talkpoeder. Talkpoeder wordt soms vaginaal aangebracht bij jeuk, roodheid of schimmelinfecties. Eerder hebben studies gesuggereerd dat frequent vaginaal gebruik van talkpoeder het risico op eierstokkanker zou verhogen. Deze nieuwe Amerikaanse studie maakte gebruik van een grote groep proefpersonen, deelnemers uit de bekende nog steeds lopende opvolgstudie ‘Nurses’ Health Study’ met eierstokkanker, en vergeleek ze met een vergelijkbare controlegroep zonder eierstokkanker (1). Iedereen werd bevraagd over vaginaal talkgebruik (ook welke talk en hoe frequent die gebruikt werd), gebruik van hormoonsubstitutietherapie, talk- en condoomgebruik van de partner, gebruik van een pessarium (wordt met talkpoeder bewaard). Er werd rekening gehouden met diverse leefstijlfactoren. Uit de analyse van de verzamelde gegevens bleek dat frequent vaginaal talken het risico op eierstokkanker met 33% verhoogt. Premenopauzale vrouwen en postmenopauzale vrouwen die hormoonsubstitutietherapie gebruikten, in combinatie met frequente applicatie van talkpoeder, liepen daarbij het grootste risico.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De aard van de studie laat niet toe te besluiten dat het hier om een oorzakelijk verband zou gaan. Mogelijk spelen andere risicofactoren een rol. De groep met het grootste risico waren premenopauzale vrouwen die gedurende 24 jaar regelmatig vaginale talk gebruikt hadden: maar die groep was zo klein (41 vrouwen) dat het cijfer onbetrouwbaar wordt.

Toch is dit niet de eerste studie die een verband vindt tussen gebruik van talk en eierstokkanker. Talkpoeder staat in de lijst van mogelijke kankerverwekkende stoffen van het IARC (International Agency for Research on Cancer). De Amerikaanse kankervereniging raadt vrouwen af om vaginaal talkpoeder te gebruiken. Voor vaginale hygiëne volstaat een neutrale zeep. Het is niet uitgesloten dat talk via de vagina tot in de baarmoeder en eierstokken kan geraken, al blijft het een raadsel hoe dit poeder kanker zou kunnen veroorzaken.

Conclusie

Recent vond een Amerikaanse studie een verband tussen eierstokkanker en het vaginaal gebruik van talkpoeder. Dat de studie opnieuw in de media kwam, is het gevolg van een uitspraak van het Amerikaans gerechtshof: nabestaanden van een slachtoffer van eierstokkanker krijgen een schadevergoeding van het farmaceutisch bedrijf dat talkpoeder op de markt brengt. Al is tot op heden niet aangetoond dat talkpoeder eierstokkanker kan veroorzaken.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1)Cramer DW, Vitonis AF, KL Terry, et al. The association between talc use and ovarian cancer: a retrospective case-control study in two US states. Epidemiology. Published online December 17 2015
  • http://www.nhs.uk/news/2016/03March/Pages/Talc-and-ovarian-cancer-what-the-most-recent-evidence-shows.aspx

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
nov. 2021

Geen bewijs dat coronavaccins kanker veroorzaken of verergeren

jul. 2022

Nieuwe studie wijst op veiligheid vaccins, niet op “onvruchtbaarheid”

nov. 2023

Geen bewijs voor toename van kanker door vaccins

sep. 2022

Tijdelijk hoger risico op borstkanker, maar de pil beschermt ook tegen andere kankers