Geen tijd om te lezen?
Dit zijn onze conclusies!

Vaccinatie kan, als je koorts hebt, kortdurend een verstoring in bepaalde sperma-analyses veroorzaken, maar de vruchtbaarheid blijft onaangetast. Volgens een Israëlische studie, die blogsites aanhalen, is het Pfizervaccin op lange termijn veilig voor vruchtbaarheid.

Er is geen bewijs voor overmatige ophoping van stoffen uit het vaccin in de eierstokken. Een stijging in eierstokkankerdiagnoses is eerder toe te schrijven aan een verstoring van de gezondheidszorg door Covid-19 en geen gevolg van de coronavaccins.

Een dierenstudie naar het Pfizervaccin toonde een aantal geboortedefecten aan bij ratten dat perfect in lijn ligt met wat verwacht wordt bij dit soort ratten. Het toont dus geen aantasting van foetussen.


Volgens een Nederlandse blogsite bestaat er een nieuwe studie waaruit zou blijken dat “COVID-19 vaccinatie tot ontvolking gaat leiden” door onvruchtbaarheid bij mannen, want “de gerespecteerde artsen en wetenschappers hebben ontdekt dat COVID-19 vaccinatie het aantal zaadcellen decimeert”. De blog heeft het over een Israëlische studie die vond dat na de toediening van het coronavaccin van Pfizer er een klein effect was op enkele sperma-analyses van spermadonoren. Dit effect was echter klein, en herstelde zich opnieuw in een later stadium van de studie.

Volgens Israëlische studie is Pfizervaccin op lange termijn veilig voor vruchtbaarheid

De onderzoekers geven zelf aan dat de resultaten positief zijn en aantonen dat het Pfizervaccin geen impact heeft op de mannelijke vruchtbaarheid. De resultaten liggen in lijn met wat we weten met sperma als iemand bijvoorbeeld koorts doormaakt. Het is geweten dat koorts en ziekte de sperma-aanmaak kunnen verstoren, ongeacht de oorzaak van de ziekte. Ook koorts veroorzaakt door coronavaccins kan dit effect dus mogelijks kortstondig teweeg brengen. Covid-19 zelf doormaken zorgt, naast  doorgaans langdurigere koorts dan bij de vaccinaties, mogelijks nog op andere manieren voor een verstoring van de spermaproductie.

Een tekortkoming aan de Israëlische studie is dat ze naar labo-analyses keken en niet naar de effectieve invloed van de vaccins op vruchtbaarheid. Amerikaanse onderzoekers deden dat wel: bij meer dan 2000 koppels werd tot een jaar lang onderzocht welke factoren gelinkt waren aan het al dan niet zwanger worden. In die studie bleek dat het al dan niet krijgen van het vaccin zowel bij mannen als vrouwen geen invloed had op de kansen om zwanger te worden.

Wat is het verschil tussen surrogaatuitkomsten en klinische uitkomsten?

In medisch onderzoek kunnen onderzoekers verschillende strategieën toepassen. Een belangrijke keuze die ze moeten maken is welke parameters ze gaan onderzoeken. In het kader van vruchtbaarheidsonderzoek kunnen ze bijvoorbeeld kijken naar de kwaliteit van het sperma volgens labo-analyses of naar de effectieve kans om zwanger te worden.

Die eerste strategie, waarbij je kijkt naar metingen of labowaarden, maakt gebruik van wat onderzoekers surrogaatuitkomsten noemen. Dat zijn waarden die je zelf niet kan voelen of niet meteen iets van merkt, zoals de concentratie spermacellen, je bloeddruk of je cholesterolwaarde.

De tweede strategie maakt gebruik van klinische uitkomsten. Dat zijn factoren die je als individu wel zelf merkt. Enkele voorbeelden zijn het al dan niet zwanger worden of verandering in de levenskwaliteit door het optreden van een hersenbloeding of hartinfarct.

De tweede strategie leidt tot waardevollere onderzoeksresultaten, aangezien een verandering in bijvoorbeeld de spermacelconcentratie zich niet noodzakelijk vertaalt naar een even grote verandering in de kans op zwangerschap. De eerste strategie wordt echter vaak gebruikt aangezien zulke studies in de praktijk vaak makkelijker en sneller uitgevoerd kunnen worden.

Eierstokken worden niet aangetast door vaccins

Alternatieve nieuwssites beweren daarnaast ook regelmatig dat de eierstokken van vrouwen aangetast zouden worden door vaccinaties. Hiervoor baseren ze zich op een onderzoek bij ratten gevaccineerd met mRNA-vaccins. De blogsite verwijst er naar als een “vertrouwelijk document van Pfizer”, maar de resultaten zijn al minstens sinds februari 2021 vrij te raadplegen.

Het onderzoek keek naar hoeveel vaccinmateriaal in welk orgaan terecht kwam bij de proefratten. De onderzoekers vonden dat er minder dan 0,1% van het toegediende vaccin in de eierstokken terecht kwam. Dat is helemaal niet onverwachts, aangezien de eierstokken ook bloedtoevoer hebben. De auteurs van de studie beschouwen deze hoeveelheid niet als afwijkend

Dit betekent dan ook niet dat vaccinmateriaal schade berokkent aan de eierstokken. De studie toonde immers zowel een intacte mannelijke als vrouwelijke vruchtbaarheid aan na vaccinatie met een mRNA-vaccin. Een recentere studie, dat onderzoek deed naar IVF-behandelingen, kwam tot eenzelfde resultaat: gevaccineerde vrouwen raakten niet minder vlot zwanger dan niet-gevaccineerde vrouwen.

De blogsite haalt daarnaast nog een andere dierenstudie aan waarbij ratten gevaccineerd werden, om te bewijzen dat de vaccins voor geboortedefecten zouden zorgen bij het nageslacht. Ook dat klopt niet. De studie toont net aan dat er geen verschil is, behalve enkele kleine verschillen die door toeval te verklaren zijn.

Geen bewijs dat coronavaccins kanker veroorzaken

In lijn met de vorige claims stelt de blogsite dat de coronavaccins eierstokkanker zouden veroorzaken. Dit ondersteunen ze met een grafiek met het aantal geregistreerde eierstokkankerdiagnoses in het Verenigd Koningkrijk doorheen de periode 2019-2021. De grafiek is authentiek en afkomstig van Public Health Scotland en toont inderdaad dat in 2021 er meer ovariumkankerdiagnoses waren dan in 2019 of 2020.

Dit wil niet zeggen dat het vaccin hiervan de oorzaak is. De grafiek toont immers dat in 2020 er net heel wat minder diagnoses waren. De toename van diagnoses in 2021 is dus wellicht een inhaalbeweging. Het is immers zo dat eierstokkanker vaak pas zeer laat symptomen geeft. In zo’n stadium wordt die vaak opgepikt via een routinematige echografie bij de gynaecoloog, wat waarschijnlijk minder gebeurde in 2020. 

Daarnaast is het zo dat het ontstaan van kanker een traag proces is. Zelfs als er een kankerverwekkende stof werd ingespoten zou het effect zich pas na jaren tonen. De toename in ovariumkankerdiagnoses kan dus niet aan de vaccins toegeschreven worden. Met behulp van wat we tot nu toe weten over moleculaire biologie en de vaccins kunnen we vrij zeker zijn dat de vaccins geen kanker veroorzaken.

Conclusie

Er is geen bewijs dat de vaccins tegen Covid-19 de vruchtbaarheid verminderen, eierstokken aantasten of eierstokkanker veroorzaken. De studies die aangehaald worden om dit te bewijzen, werden verkeerd geïnterpreteerd. Net als andere studies wijzen ze erop dat de vaccins veilig zijn.

 
Geraadpleegde Bronnen