Kies je beter voor mayonaise uit een knijpfles?

Wil je vermageren, dan kies je beter voor mayonaise uit een knijpfles in plaats van de klassieke bokaal. Dit laat nieuw onderzoek althans uitschijnen.

15 september 2017

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers van de universiteit van Gent en de Vlerick Management School zijn nagegaan of het gebruik van knijpflessen een invloed heeft op de portiegrootte. Hiervoor hebben ze drie kleine experimenten opgezet. In een eerste experiment keken ze of er een verschil is in de hoeveelheid margarine die gebruikt wordt om een ei te bakken. Om te vermijden dat de deelnemers zich zouden laten beïnvloeden, werd hen verteld dat het experiment ging over de verschillende methodes om een ei te breken. De 79 deelnemers moesten eenmaal een ei bakken met vloeibare margarine uit een knijpfles en eenmaal met margarine uit een vlootje. Bij gebruik van een knijpfles werd 4,5 gram margarine gebruikt tegenover 6,4 gram uit het vlootje. Omdat de onderzoekers niet konden uitsluiten of dit kleine verschil te wijten is aan de verpakking en niet aan verschillen tussen beide margarines, zetten ze een tweede onderzoek op met mayonaise. Ook hier werden de 71 deelnemende studenten op het verkeerde been gezet en waren ze niet op de hoogte van de werkelijke doelstelling van het experiment. Ze kregen tweemaal frietjes met mayonaise voorgeschoteld. Eenmaal werd de mayonaise aangeboden in een knijpfles, eenmaal in een bokaal. Ook hier bleek dat de deelnemers minder gebruikten wanneer het product aangeboden werd in een knijpfles. Uit een laatste experiment bij 108 studenten bleek dat de knijpfles vooral een positief effect heeft bij mensen die vaker op automatische piloot eten. De knijpfles maakt hen bewuster van de hoeveelheid die ze nemen, waardoor ze sneller stoppen met knijpen. Bij personen die reeds bewust omgaan met hun voeding bleek een knijpfles geen effect te hebben op de portiegrootte.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De drie experimenten vonden telkens plaats in een labo-omgeving, waardoor men de effecten in de dagelijkse realiteit moeilijk kan voorspellen. In het geval van de mayonaisetesten konden de deelnemers zich eenmaal bedienen en kregen ze nadien de frietjes. Ze hadden dus niet de kans om zich een tweede maal te bedienen, wat in de praktijk meestal wel het geval is. Ook werd er enkel gekeken naar hoeveel mayonaise de deelnemers genomen hadden en niet hoeveel ze opgegeten hadden. De waargenomen verschillen waren bescheiden: 2 gram in geval van de margarine en 4,5 gram bij de mayonaise. Dit komt overeen met ongeveer 50 kcal. Een groot effect op je lichaamsgewicht valt dan ook niet te verwachten. Een verband tussen beide werd ook niet onderzocht. Desalniettemin is het interessant om verder te onderzoeken wat het effect van knijperverpakkingen is op onze voedselinname en gewicht op lange termijn. Vaak is men zich niet bewust van wat en hoeveel gegeten wordt. Elke ingreep om mensen meer bewust te laten omgaan met hun voeding is dan ook welkom.

Conclusie

In een labo-omgeving heeft het gebruik van een knijpfles een bescheiden positief effect op de portiegrootte. Welk effect dit heeft op ons voedingspatroon of gewicht, is niet nagegaan.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Huyghe, E., Geuens, M., & Vermeir, I. (2017). To squeeze or not to squeeze: How squeeze tubes affect consumers' serving sizes. Appetite, 111, 56-62.

Nina Van Den Broecke

 
Lees ook...
okt. 2021

De open brief ‘Wat nu?’ van Factor V trekt overhaaste conclusies over immuniteit

31 mrt.

Geen bewijs dat plastic snijplanken schade veroorzaken door microplastics

apr. 2022

Er bestaat geen Pfizeronderzoek dat hoge kans op hartaanval door vaccinatie aantoont

feb. 2022

Nee, de Britse politie is geen strafrechtelijk onderzoek gestart naar COVID-19 vaccinaties na aangifte