Krijgen kinderen een hoge bloeddruk wanneer ze meer dan 2 uur per dag voor een scherm zitten?

Uren voor de televisie of computer zitten verhoogt de bloeddruk bij kinderen. Dat blijkt uit een recent onderzoek.

3 maart 2015

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers van de universiteit van Glasgow wilden weten of uren spenderen voor een scherm (tv, playstation, computer, …) een invloed heeft op de bloeddruk van kinderen tussen 2 en 10 jaar oud. Daarvoor maakten ze gebruik van de gegevens van 5.061 kinderen uit 8 Europese landen, waaronder België. Bij deze kinderen werd de bloeddruk gemeten bij aanvang van de studie en 2 jaar later opnieuw (1). Hun ouders vulden vragenlijsten in over hun schermactiviteiten in de week en in het weekend en daaruit berekenden de onderzoekers hoeveel uren de kinderen dagelijks voor een scherm zaten. Om na te gaan hoe actief de kinderen waren, droegen ze minstens 3 dagen per week, waarvan één weekenddag, en minstens 6 uur per dag een elektronisch armbandje dat hun lichaamsbeweging en de intensiteit ervan (matig of intensief) registreerde. De kinderen werden op basis daarvan ingedeeld in 2 groepen: diegenen die minstens 1 uur per dag fysiek actief zijn (wat wenselijk is), en diegenen die deze norm niet haalden.

Op basis van de verzamelde gegevens onderzochten de onderzoekers verbanden tussen bloeddruk, fysieke activiteit en de uren gekluisterd aan een scherm. Ze kwamen tot de volgende conclusies. De groep kinderen met verhoogde bloeddruk was onrustwekkend hoog: iets meer dan 10% van alle onderzochte kinderen kampte al met hoge bloeddruk. Vooral kinderen die weinig beweging hadden (minder dan 1 uur per dag) en kinderen die veel aan een scherm gekluisterd zaten (meer dan 2 uur per dag).

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Bij volwassenen is hoge bloeddruk een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. Verondersteld wordt dat hoge bloeddruk op zeer jonge leeftijd geen goed teken is en vermoedelijk blijft bestaan tot op latere leeftijd, al bestaat hierover weinig onderzoek.

De normale bloeddrukwaarden bij kinderen liggen uiteraard lager dan bij volwassenen en zijn afhankelijk van de leeftijd. Voor kinderen van 1 tot 5 jaar zijn de normale bloeddrukwaarden 80 tot 100 (bovendruk) en 50 tot 70 (onderdruk). Voor kinderen tussen 5 en 10 jaar bedragen de normale waarden 90 tot 110 (bovendruk) en 60 tot 70 (onderdruk) (2).

Dat veel schermkijken hand in hand gaat met te weinig lichaamsbeweging, hoeft niet te verwonderen. Wie uren televisie kijkt, kan ondertussen niet actief bezig zijn. Wanneer kinderen dergelijk gedrag dag in dag uit vertonen, zijn ze niet gezond bezig. Dat wisten we ook al. Nieuw is dat dit al op zeer jonge leeftijd een impact heeft op de bloeddruk.

Conclusie

In Europa hebben verrassend veel kinderen tussen 2 en 10 jaar een te hoge bloeddruk. Vooral kinderen die minder dan 1 uur per dag bewegen en kinderen die meer dan 2 uur per dag voor een scherm zitten.

http://www.nhs.uk/news/2015/02February/Pages/Over-two-hours-screen-time-a-day-may-raise-a-childs-blood-pressure.aspx

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) de Moraes ACF, Carvalho HB, Siani A, et al. Incidence of high blood pressure in children — Effects of physical activity and sedentary behaviors: The IDEFICS study: High blood pressure, lifestyle a
  • http://wiki.onshart.be/Bloeddruk.ashx

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
mei 2020

Op kleinkinderen passen kan nog steeds enkel door grootouders jonger dan 65 jaar

jun. 2021

Rode Kruis aanvaardt wel degelijk bloed en plasma van gevaccineerden

jun. 2022

Nee, coronavaccins “shedden” niet en veroorzaken geen hepatitis bij kinderen

feb. 2021

Blogpost over zwangere arts die een miskraam kreeg na haar coronavaccinatie is fout