Kun je ziek worden van geparfumeerde producten?

Geparfumeerde producten kunnen knallende hoofdpijn, oeverloos gesnotter of kortademigheid veroorzaken. Moeten we chemische geuren uit het publieke leven bannen, zoals Canada?

7 november 2019

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Australische onderzoekers gingen na of geparfumeerde producten gezondheidsproblemen konden veroorzaken bij mensen die er gevoelig voor zijn (1). Volgens deze wetenschappers zouden geuren, dus chemische stoffen in de lucht, voor een hoop overlast kunnen zorgen.

De onderzoekers selecteerden 4.435 personen uit de Verenigde Staten, Australië, Groot-Brittannië en Zweden. De deelnemers moesten in vragenlijsten aangeven of bepaalde geuren gezondheidsklachten bij hen uitlokten. Als ze positief antwoordden, moesten ze vermelden welke geparfumeerde producten meestal klachten veroorzaakten, en welke klachten het vaakst optraden.

Een 32% van de deelnemers gaf aan bepaalde symptomen te ervaren bij bepaalde geuren. Een 17,4% van de gezondheidsproblemen trad op bij luchtverfrissers en 15,7% in kamers gekuist met geurproducten. De meest voorkomende klachten waren hoofdpijn (12,6%), huiduitslag (9,1%) en astma-aanvallen (7,0%). Ongeveer één persoon op tien moest ziekteverlof nemen wegens de symptomen na contact met geparfumeerde producten. De meerderheid van de deelnemers aan de studie vond dat werkplaatsen, ziekenhuizen, hotels en vliegtuigen vrij van parfumgeuren moesten zijn.

De onderzoekers besluiten dat parfumvrije omgevingen een grote besparing aan gezondheidskosten zouden kunnen betekenen.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze Australische studie is een dwarsdoorsnedestudie, een type waarnemend onderzoek dat verbanden kan vaststellen, maar geen oorzaak-gevolgrelatie kan aantonen. Het is zeker dat een aantal deelnemers bepaalde gezondheidsklachten hadden, maar het verband met geparfumeerde geuren is onzeker. De deelnemers moesten bovendien vragenlijsten invullen, waardoor het moeilijk is om de ernst van de gezondheidsproblemen te evalueren, noch de exacte omstandigheden waarin de symptomen optraden.

Een verdienste van de studie is echter dat ze de aandacht vestigt op een probleem. Personen die niet aan astma lijden en gevoelig zijn voor de geur van chemische producten kunnen aan een meervoudige chemische overgevoeligheid lijden. Bij deze aandoening durven personen geen normaal leven meer leiden uit vrees om in contact te komen met geparfumeerde omgevingen. De hersenen interpreteren bepaalde chemische geurprikkels overdreven, met gezondheidsklachten als gevolg. Over het bestaan van dit syndroom wordt in wetenschappelijke kringen echter nog gediscussieerd.

Op de luchthavens van Kopenhagen en Helsinki vind je reukloze routes voor geurgevoelige passagiers. Zowel Canada als de Verenigde Staten nemen het probleem al jaren ernstig: scholen, ziekenhuizen en bibliotheken sporen burgers aan om geen parfum te gebruiken.

Conclusie

Uit een bevraging van meer dan 4.400 personen blijkt dat een op drie gezondheidsproblemen ondervindt bij bepaalde geparfumeerde geuren. De meest voorkomende klachten waren hoofdpijn (12,6%), huiduitslag (9,1%) en astma-aanvallen (7,0%). Uit deze studie kunnen we echter niet opmaken of deze klachten het gevolg waren van de waargenomen geuren.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Steinemann A. International prevalence of fragrance sensitivity. Air Quality, Atmosphere & Health 2019;12:891-897.

Patrick Mullie

 
Lees ook...
apr. 2019

Moeten producten als sojayoghurt en vegaburgers van naam veranderen?

mei 2021

Coronavaccins kunnen geen problemen veroorzaken bij niet-gevaccineerde personen

4 jul.

Nee, je kan geen ei koken door het tussen twee gsm’s te plaatsen

jun. 2022

Nee, coronavaccins “shedden” niet en veroorzaken geen hepatitis bij kinderen