Op 2 april kopte de nieuwswebsite hln.be dat vegetarische producten weldra voor een andere naam zullen moeten kiezen: niet-dierlijke eetwaren mogen dan niet langer namen dragen waarin verwezen wordt naar zuivel, vis of vlees. De commissie Landbouw van het Europees Parlement zou dat op 1 april beslist hebben. Klopt dit wel? Of is het een 1 aprilgrap?

Het bericht klopt: er zijn nieuwe regels op komst voor de naamgeving van vegetarische producten , maar ze moeten nog wel goedgekeurd worden door het Europees Parlement. Of die goedkeuring volgt, is nog niet zeker.

Het oorspronkelijke bericht verscheen op de site van HLN.

Ján Jakubov, woordvoerder van de commissie Landbouw, bevestigt dat de nieuwe regels rond de naamgeving van veganistische producten op 1 april werden goedgekeurd. Tegelijk nuanceert hij: “Dit is het huidige standpunt van de commissie. De volgende stap in de realisatie van het verbod, is een goedkeuring door het voltallige Europees Parlement, maar daarmee wordt gewacht tot na de verkiezingen van mei 2019. Het is mogelijk dat de nieuw samengestelde commissie na de verkiezingen anders stemt over het amendement, en het verbod er dus uiteindelijk toch niet komt”.

Conclusie

Voorlopig heeft de commissie Landbouw inderdaad voor een naamsverandering voor veganistische producten gekozen, maar die is nog niet van kracht. De wijziging moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement, wat pas na de verkiezingen zal gebeuren. Mogelijk wordt het verbod vervolgens door de nieuwe verkozenen aangepast of afgevoerd .