Leef je niet langer met voedingssupplementen?

Volgens Amerikaanse onderzoekers helpen voedingssupplementen, zoals multivitaminepreparaten, niet om langer te leven, maar kunnen ze zelfs schade toebrengen.

26 april 2019

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Amerikaanse wetenschappers gingen in een cohortstudie het verband na tussen het nemen van voedingssupplementen, zoals multivitaminepreparaten, en het risico op overlijden (1). Meer dan 30.000 volwassenen registreerden hun eet- en leefgewoonten en de inname van voedingssupplementen gedurende de afgelopen maand.

Tijdens een 6 jaar durende opvolgperiode overleden 3.613 personen, waarvan 805 door kanker. Voor de statistische analyse hielden de onderzoekers rekening met o.a. roken, sport, gewicht (BMI) en opleidingsniveau. In het algemeen had het gebruik van voedingssupplementen geen invloed op het sterfterisico: deelnemers die voedingssupplementen slikten, leefden niet langer dan diegenen die er geen namen. De auteurs besluiten dat personen die evenwichtig eten geen voordeel halen uit voedingssupplementen.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Volgens de Voedselconsumptiepeiling uit 2014 namen 29% van de mannen een voedingssupplement tijdens het afgelopen jaar, tegenover 47% van de vrouwen (2). Voor deelnemers met lagere diploma’s was dit gemiddeld 34%, en 45% voor hoger gediplomeerden. Voedingssupplementen werden vooral genomen door kinderen jonger dan 9 jaar en mensen ouder dan 40 jaar.

Cohortstudies zijn geschikt om relaties aan te tonen, maar niet om oorzakelijke verbanden te bewijzen. Bovendien zijn er in deze Amerikaanse studie geen gegevens beschikbaar over de reden waarom deze personen voedingssupplementen namen. Misschien waren zij al ziek voor de start van de studie?

Verder keken de onderzoekers enkel naar het verband tussen voedingssupplementen en vroegtijdig overlijden, en niet naar andere mogelijke gezondheidsvoordelen. In een overzichtsstudie van interventiestudies, die wel oorzaak-gevolgrelaties kunnen aantonen, vonden andere onderzoekers echter dat personen die voedingssupplementen met vitamine A en E innamen, een groter risico liepen om vroeger te sterven. Dit toont aan dat we voorzichtig moeten zijn met voedingssupplementen.

Een veel gebruikt argument is dat voedingssupplementen nuttig zijn bij ongezonde eet- en leefgewoonten. Onderzoek toont echter aan dat vooral mensen met een gezond eet- en leefpatroon voedingssupplementen nemen (3).

Conclusie

Onderzoekers vinden geen verband tussen het innemen van voedingssupplementen en levensverwachting: wie extra vitamines slikt, leeft dus niet langer. Neem enkel voedingssupplementen als je arts ze aanbeveelt, na het vaststellen van een tekort.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Chen F, Du M, Blumberg JB, Ho Chui KK, Ruan M, Rogers G, Shan Z, Zeng L, Zhang FF. Association Among Dietary Supplement Use, Nutrient Intake, and Mortality Among U.S. Adults: A Cohort Study. Ann I
  • (2) Brocatus L & De Ridder K. Verrijkte voeding en voedingssupplementen. In: Bel S, Tafforeau J (ed.). Voedselconsumptiepeiling 2014-2015. Rapport 4. WIV-ISP, Brussel, 2016.
  • (3) Mullie P, Clarys P, Hulens M, Vansant G. Socioeconomic, health, and dietary determinants of multivitamin supplements use in Belgium. Int J Public Health. 2011 Jun;56(3):289-94.
  • https://www.nhs.uk/news/food-and-diet/dietary-supplements-do-not-help-improve-health-outcomes/

Patrick Mullie

 
Lees ook...
mei 2021

Neen, niet iedereen moet zomaar vitamine D-supplementen innemen

mei 2019

Een veganistisch dieet bij kinderen zonder supplementen en zonder opvolging is gevaarlijk

sep. 2020

Er bestaan (nog) geen cijfers over corona-besmettingsbronnen in woonzorgcentra

13 mrt.

Geen bewijs dat het gezonder is om ’s middags bananen te eten dan ’s avonds