Maakt borstvoeding baby’s later slimmer en rijker?

Een nieuwe Braziliaanse studie volgde baby's vanaf hun geboorte tot aan de leeftijd van 30 jaar. De kinderen die minstens één jaar borstvoeding hadden gekregen, hadden een hoger IQ en waren rijker.

20 maart 2015

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Moeders die in 1982 bevielen in een ziekenhuis van de Braziliaanse stad Pelotas werden uitgenodigd om met hun baby deel te nemen aan een onderzoek (1). Bijna 6.000 moeders gingen op de uitnodiging in en vulden gedurende ongeveer 30 jaar regelmatig vragenlijsten in over de wijze waarop ze hun kind voeden, over de schoolloopbaan, het inkomen, enzovoort.

Ongeveer één op vijf kinderen kreeg minder dan één maand borstvoeding, de helft kreeg tussen één en zes maanden borstvoeding en iets minder dan één op drie kreeg langer dan een half jaar borstvoeding. Zodra ze 30 jaar werden, namen de kinderen deel aan een intelligentietest en werd ook gepolst naar hun schoolloopbaan, carrière en inkomen.

De onderzoekers vergeleken de IQ-scores van de kinderen die minder dan één maand borstvoeding hadden genoten met het IQ van diegenen die langer dan één jaar borstvoeding hadden gekregen. In vergelijking met de eersten scoorden deze laatsten 3,76 punten hoger op de IQ-schaal, gingen ze gemiddeld 0,9 jaar langer naar school en verdienden ze gemiddeld 30% meer.

De conclusie luidde dat langdurige borstvoeding nog een impact heeft op het volwassen leven. Het zou de kansen op een goede intelligentie en een goed inkomen vergroten.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het zijn vooral vrouwen uit hogere inkomensklassen die langdurig borstvoeding geven, dat is in Brazilië niet anders dan bij ons. Intelligentie zit gedeeltelijk in de genen. Het valt niet te bewijzen dat borstvoeding een rechtstreekse impact heeft op het IQ, al zijn er nog andere studies die in die richting wijzen. Bij intelligentie spelen veel factoren een rol, zoals familiale aanleg en opgroeien in een motiverende omgeving.

Het zijn gewoonlijk ook de kinderen uit socio-economisch hogere klassen die de beste kansen krijgen op de arbeidsmarkt, mogelijk omdat ze uit een milieu komen waar ze extra gestimuleerd worden om hun best te doen op school. Ook dat is een universeel gegeven. Het zijn de moeders uit hogere klassen die vaker borstvoeding geven, maar of dit op zich impact heeft op het inkomen van de kroost, is niet aangetoond.

Dat moedermelk het beste is voor zuigelingen, daar moeten we natuurlijk niet aan twijfelen. Het heeft ook gunstige invloed op de moeder-kind-relatie. Om daar nu meteen het inkomen en de intelligentie op volwassen leeftijd aan te koppelen, is te kort door de bocht.

Conclusie

We moeten er niet aan twijfelen dat moedermelk het beste is voor iedere baby. Of borstvoeding een rechtstreekse impact heeft op de intelligentie, laat staan op het inkomen op volwassen leeftijd, werd hier echter niet bewezen. Inkomen en intelligentie worden door heel veel factoren bepaald. Borstvoeding speelt daar in het beste geval een kleine rol in.

Geraadpleegde Bronnen

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
aug. 2022

2020 was niet ‘het minst dodelijke jaar’, ook niet voor Belgen jonger dan 65

jun. 2022

Pfizerdocument toont niet aan dat “tot 97% van de zwangere gevaccineerde vrouwen hun baby's verloren”

okt. 2022

Gezonde levensverwachting in België bedraagt 64 jaar

jul. 2022

Nieuwe studie wijst op veiligheid vaccins, niet op “onvruchtbaarheid”