Geen tijd om te lezen?
Dit zijn onze conclusies!

Volgens zogenaamde geopenbaarde documenten van Pfizer zou 82 tot 97 procent van de zwangere vrouwen haar baby hebben verloren na vaccinatie tegen Covid-19.

Het gaat om foute berekeningen: het document vermeldde 270 zwangere vrouwen, maar de uitkomst van de zwangerschap was enkel bij 34 vrouwen bekend. De overige vrouwen liet men in de berekening buiten beschouwing.

Een melding van afgebroken zwangerschap wil niet zeggen dat er een causaal verband is met het vaccin.

Volgens onderzoek is het vaccin veilig voor zwangere vrouwen. Vaccinatie zou voor een verlaging van doodgeborenen zorgen.


Op Twitter gaat een bericht van Frontnieuws rond. Frontnieuws baseert zich hierin op een artikel van Anne Reed van Operation Rescue, naar eigen zeggen een Amerikaanse christelijke pro-life organisatie. Uit dit artikel bleek dat een Amerikaanse non-profit, genaamd Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT), ervoor gezorgd heeft dat er documenten van Pfizer openbaar werden gemaakt.

Document van Pfizer toont geen afgebroken zwangerschappen veroorzaakt door vaccins

Vooral het document getiteld ‘Cumulative analysis of post-authorization adverse event reports of pf-07302048’ trekt de aandacht. In dit document staan meldingen van mogelijke bijwerkingen van het Pfizervaccin van december 2020 tot februari 2021. Het gaat enkel om zaken die voorkwamen na toediening van het vaccin, wat niet wil zeggen dat het vaccin hiervan ook de oorzaak is.

Het document dateert van april 2021 en was onderdeel van het proces tot goedkeuring van het vaccin in de Verenigde Staten in augustus 2021 door de Amerikaanse overheidsinstantie voor geneesmiddelen (FDA). factcheck.vlaanderen publiceerde eerder al verschillende artikels over foutieve informatie dat verwees naar dit document.

Het artikel van Operation Rescue focust op tabel 6 uit het document, een lijst van meldingen bij zwangere gevaccineerde vrouwen. In deze tabel worden 270 vrouwen vermeld die gevaccineerd werden tijdens hun zwangerschap. Slechts voor 34 vrouwen is de uitkomst van hun zwangerschap bekend. Er werden 23 gevallen vermeld van een spontane abortus, er waren 2 neonatale sterfgevallen, 2 spontane abortussen waarbij de baby stierf in de baarmoeder en 1 spontane abortus met neonatale sterfte. 5 gevallen werden genoteerd als ‘in afwachting van’ en een ander had een ‘normaal resultaat’. Bij 236 vrouwen is de uitkomst van hun zwangerschap niet bekend. 

Foute berekeningen door Operation Rescue

Op basis van deze zwangerschappen maakte het artikel van Operation Rescue foute berekeningen: de 236 zwangerschappen waarvan men de uitkomst niet wist, lieten ze uit hun berekening. Zo namen ze enkel de 34 zwangerschappen waarvan een uitkomst wél bekend is als het totaal en trokken op basis van deze zwangerschappen hun conclusies.

Ze stelden dat minstens 28 zwangerschappen op 34 een dodelijke afloop kenden. De vijf zwangerschappen met als resultaat in ‘afwachting van’ werden ook in de berekening opgenomen, ervan uitgaande dat ook deze een dodelijke afloop konden hebben. Hierdoor meenden zij dat 82 tot 97 procent van de gevaccineerde zwangere vrouwen hun kinderen verloren. 

Als je die overige 236 zwangerschappen zou opnemen in de berekeningen en de 270 zwangerschappen als het totaal zou nemen dan kom je op 10 tot 12 procent. Al is de uitkomst van die 236 zwangerschappen natuurlijk niet bekend.

Volgens wetenschappelijk onderzoek minder doodgeborenen bij gevaccineerde vrouwen

In The New England Journal of Medicine verscheen in april 2021 een studie over de invloed van vaccins op zwangerschappen. De studie keek naar data uit dezelfde periode als de documenten van Pfizer, namelijk van december 2020 tot februari 2021. Van de 827 vrouwen die bevielen, had 86 procent een normale geboorte, 12,6 procent had een miskraam en 1,3 procent eindigde in abortus of doodgeboorte.  

Uit deze studie bleek dat de vaccins op het eerste zicht geen negatieve invloed hebben op zwangerschappen. De resultaten komen overeen met studies naar zwangere vrouwen van voor de Covid-19-pandemie.

AFP publiceerde eerder ook een factcheck rond dit onderwerp. Hierin verwijzen ze naar een recente meta-analyse van 23 onderzoeken over de invloed van Covidvaccins op zwangere vrouwen. De conclusie van de analyse is dat de vaccins veilig zijn voor zwangere vrouwen en er een verband is met een verlaging van doodgeborenen: bij gevaccineerden werden in verhouding minder afgebroken zwangerschappen geobserveerd.

Conclusie

Een document van Pfizer toont niet aan dat zwangerschappen werden afgebroken omwille van het vaccin. Het gaat enkel om zaken die werden gemeld na toedoening van het vaccin. Een artikel van Operation Rescue maakte bovendien foute berekeningen op basis van dit document: het nam 34 zwangerschappen als het totaal, terwijl er 270 zwangere vrouwen werden vermeld. De berekening is dan ook niet in lijn met wetenschappelijk onderzoek omtrent de invloed van Covid-19 vaccins op zwangere vrouwen. Het vaccin is veilig voor zwangere vrouwen en zorgt voor een lagere kans op zwangerschapsafbreking.