Maakt olie ons rauwkostslaatje gezonder?

Twee eetlepels olie op ons slaatje bevordert de opname van vetoplosbare vitaminen en komt onze gezondheid ten goede. Dat is althans de conclusie van nieuw onderzoek.

20 oktober 2017

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers van de universiteit van Iowa zijn nagegaan wat het effect is van olie op de opname van verschillende vetoplosbare vitaminen en bio-actieve stoffen in rauwe groenten. Zowel de opname van vitamine A, D en K als van vier carotenoïden werd onderzocht.

Hiervoor moesten 12 gezonde vrijwilligers vijfmaal een rauwkostslaatje eten met verschillende hoeveelheden sojaolie, zijnde 0, 2, 4, 8 of 32 gram. De testen gebeurden in een labo-omgeving onder strikte omstandigheden, om te vermijden dat de resultaten zouden beïnvloed worden door andere voeding.

Door bloedanalyse net voor en op diverse tijdstippen na het eten van het slaatje konden ze nagaan hoeveel van de verschillende vetoplosbare vitaminen en bioactieve stoffen werden opgenomen. Hieruit bleek dat naarmate er meer olie gebruikt werd, de gemiddelde opname van de verschillende stoffen ook hoger was. Er waren echter zeer grote verschillen tussen de deelnemers. Bij een aantal steeg de opname spectaculair bij gebruik van 32 gram olie, terwijl bij anderen de opname niet of slechts in kleine mate beïnvloed werd (1).

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Ook uit eerdere studies blijkt dat de opname van vetoplosbare vitaminen uit rauwkost positief kan beïnvloed worden door een beetje olie (2,3). In deze studie stellen de onderzoekers dat 32 gram of 2 eetlepels olie het grootste effect hebben. Op deze manier worden echter 288 kcal extra ingenomen. Op termijn kan dit leiden tot gewichtstoename. Het is dus de vraag of de potentiële gezondheidswinst door de betere opname van vetoplosbare vitaminen opweegt tegen de mogelijke nadelen van de hogere energie-inname.

De testen zijn uitgevoerd volgens een strikt protocol in een labo-omgeving. Dit is nodig om het specifieke effect van olie te kunnen nagaan. In werkelijkheid eten we een rauwkostsalade meestal in combinatie met andere voedingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld brood, vlees of vis. Deze kunnen op hun beurt ook een invloed (positief of negatief) hebben op de opname van de vitaminen. Dit maakt het moeilijk om te bepalen wat het uiteindelijke effect op de opname van de vetoplosbare vitaminen zal zijn.

Ook de grote verschillen tussen de deelnemers mogen niet uit het oog verloren worden. Waarom bij sommigen de opname sterk toenam door de olie, terwijl er bij anderen nauwelijks effect was, is niet duidelijk en vraagt om meer onderzoek bij een groter aantal proefpersonen.

Tot slot een niet onbelangrijk detail: deze studie werd gesponsord door Unilever. Zij hebben niets liever dan dat we met z’n allen olie of dressing aan onze rauwkost toevoegen. 

Conclusie

Olie op ons rauwkostslaatje kan bij sommigen een positief effect hebben op de opname van vetoplosbare vitaminen. Of dit ook onze gezondheid ten goede komt, is helemaal niet duidelijk. 

(3) Unlu NZ, Bohn T, Clinton SK, Schwartz SJ. Carotenoid absorption from salad and salsa by humans is enhanced by the addition of avocado or avocado oil. J Nutr 2005;135:431–6.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) White, W. S., Zhou, Y., Crane, A., Dixon, P., Quadt, F., & Flendrig, L. M. (2017). Modeling the dose effects of soybean oil in salad dressing on carotenoid and fat-soluble vitamin bioavailability
  • (2) Brown MJ, Ferruzzi MG, Nguyen ML, Cooper DA, Eldridge AL, Schwartz SJ, White WS. Carotenoid bioavailability is higher from salads ingested with full-fat than with fat-reduced salad dressings as me

Nina Van Den Broecke

 
Lees ook...
mei 2021

Neen, niet iedereen moet zomaar vitamine D-supplementen innemen

dec. 2023

Geen bewijs dat roomboter gezonder is dan margarine

okt. 2022

Gezonde levensverwachting in België bedraagt 64 jaar

15 feb.

Geen bewijs dat een paarse tong op kanker wijst