Maakt roggebrood gelukkig?

Wanneer het goed werkt, levert de boodschapperstof serotonine een geluksgevoel op. Wanneer het verstoord is, raken we depressief. Onderzoekers beweren dat we roggebrood moeten eten. Dit volle graan zou namelijk via de darmflora deze belangrijke boodschapperstof reguleren. De stof wordt aangemaakt in de darmen en de hersenen.

3 juni 2020

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers gingen na of roggebrood het gehalte aan serotonine in het lichaam kon beïnvloeden (1). Serotonine is een scheikundige stof die in het lichaam een belangrijke rol speelt in het regelen van het geheugen, de stemming, de slaap, de emoties en de eetlust.

Opmerkelijk is dat zowel te veel als te weinig serotonine in het lichaam gezondheidsklachten kan geven. Wanneer je te veel hebt, kan je bijvoorbeeld hartkloppingen krijgen of last hebben van slapeloosheid. Bij een tekort kan je een depressie krijgen.

Twee studies

Volgens de onderzoekers zou roggebrood het gehalte aan serotonine in het bloed normaal maken. Om dit te onderzoeken, kregen vijftien volwassenen gedurende vier weken ofwel roggebrood, ofwel wit brood te eten. Na elke periode namen de onderzoekers bloedstalen van de deelnemers.

In een tweede studie gaven de onderzoekers muizen gedurende negen weken roggemeel te eten. Hiermee gingen ze de invloed van het meel na op de aanmaak van serotonine in de darmen.

Resultaten

Bij de vijftien volwassenen was het gehalte aan serotonine in het bloed lager wanneer ze roggebrood aten dan wanneer ze wit brood aten. Bij muizen zagen de onderzoekers hetzelfde in de darmen. De onderzoekers besluiten dat roggebrood het gehalte aan serotonine in het lichaam kan regelen via de werking op de darmen.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Dit onderzoek bestaat uit twee interventiestudies, eentje op mensen en eentje op muizen. In een interventiestudie doet de onderzoeker iets dat het leven van deelnemers beïnvloedt. De deelnemers eten bijvoorbeeld roggebrood (interventiegroep), en vervolgens vergelijkt de onderzoeker de effecten van deze "interventie" vergeleken met een andere groep deelnemers die geen roggebrood eten (controlegroep).

Bij de studie op mensen gingen de onderzoekers de invloed na van roggebrood op 34 scheikundige stoffen aanwezig in het bloed terwijl de studie  de nadruk legt op serotonine. Op wetenschappelijk vlak is het altijd gevaarlijk om een ganse reeks testen uit te voeren en dan deze te kiezen die goed uitkomt. Een andere bemerking is dat de studie alleen de bloedwaarden van serotonine nagaat. Ze onderzochten niet of deze mensen zich beter of slechter voelden.

De tweede studie op muizen is interessant om een hypothese te onderzoeken, maar toont niet aan dat roggebrood bij mensen via de darmen serotonine kan regelen.

Roggebrood maakt uiteraard deel uit van een gezonde voeding, zoals aangegeven in de Omgekeerde Voedingsdriehoek van het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Conclusie

Onderzoekers gingen op mensen en muizen na of roggebrood het gehalte aan serotonine in het lichaam kan normaal maken en of de darmen hierbij een rol spelen. Na vier weken roggebrood eten, bleek dit beter geregeld te zijn dan na vier weken wit brood. Deze studie toont niet aan dat mensen gelukkiger zijn na het eten van roggebrood en evenmin of bij mensen de darmen het gehalte aan serotonine normaal maken.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Keski-Rahkonen P, Kolehmainen M, Lappi J, et al. Decreased plasma serotonin and other metabolite changes in healthy adults after consumption of wholegrain rye: an untargeted metabolomics study. Am

Patrick Mullie

 
Lees ook...
mei 2020

Op kleinkinderen passen kan nog steeds enkel door grootouders jonger dan 65 jaar

dec. 2021

‘Wetenschappers met een kritische blik op de coronacrisis’ doen foute en misleidende uitspraken over het coronavirus

jul. 2021

Blootstelling aan gevaccineerden leidt niet tot gezondheidsproblemen, suramine kan dat dus ook niet voorkomen

nov. 2021

Geen bewijs dat coronavaccins kanker veroorzaken of verergeren