Schaadt weinig of geen seks op oudere leeftijd de gezondheid?

Koppels die weinig of geen seks meer hebben eens ze op middelbare leeftijd zijn, hebben beduidend meer kans op gezondheidsproblemen. Dat zeggen Britse onderzoekers die het seksleven van meer dan 5.700 vijftigplussers onder de loep namen.

5 september 2019

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers gingen het verband na tussen weinig of geen seks meer hebben na 50 jaar en gezondheidsproblemen (1). Meer dan 5.700 mannen en vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 65 jaar, van wie het merendeel getrouwd, werden gedurende vier jaar opgevolgd. Bij de start van de studie werd via vragenlijsten gepeild naar de seksuele gewoonten, de zin in seks en mogelijke erectieproblemen bij mannen. Tijdens de opvolgingsperiode van de studie werden ook gezondheidsproblemen via vragenlijsten geregistreerd.

Bij mannen die weinig of geen seks hadden, lag het risico op een chronische aandoening 41% hoger, en het risico op kanker 63% hoger. Vrouwen met weinig of geen seks scoorden 64% minder goed op vragenlijsten over de algemene gezondheidstoestand, maar bij hen vonden de onderzoekers geen verband met chronische ziekten.

De onderzoekers besluiten dat een afname van de seksuele activiteit op oudere leeftijd een belangrijk voorteken kan zijn van gezondheidsproblemen.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Dit onderzoek is waarnemend van aard: we mogen dus spreken over relaties, maar niet over oorzakelijke verbanden. Bij mannen vonden de onderzoekers een verband tussen weinig of geen seks hebben en gezondheidsproblemen, maar daaruit konden ze niet concluderen dat meer seks beschermt tegen gezondheidsproblemen. Minder of geen seks hebben met een partner kan ook het gevolg zijn van bestaande gezondheidsproblemen of relatiemoeilijkheden. Slechte relaties vormen een bron van stress en dat kan de gezondheid negatief beïnvloeden.

In deze studie is het opmerkelijk dat mannen met minder of geen seks meer gezondheidsproblemen hadden dan vrouwen met minder of geen seks. Als seks beschouwd werd als een vorm van beweging, dan stelden de onderzoekers vast dat mannen die weinig of geen seks hadden eveneens veel lager scoorden op andere bewegingsactiviteiten. Bij vrouwen gold dit niet: vrouwen die weinig of geen seks hadden, scoorden niet lager voor andere vormen van beweging. Dit doet vermoeden dat er bij de mannen al gezondheidsproblemen aanwezig waren, die alle soorten inspanningen, waaronder seks, bemoeilijkten. Zowel de mannen als vrouwen die weinig of geen seks hadden, ervaarden meer depressieve klachten, wat uiteraard ook een invloed kan hebben op de zin in seks.

Voor hun analyse hielden de onderzoekers rekening met allerlei verschillen tussen deelnemers, zoals roken, alcoholgebruik, beweging en inkomen, maar ze hielden geen rekening met het lichaamsgewicht. Overgewicht verhoogt de kans op vaatvernauwing, ook in de penis, en dus op erectieproblemen. Dit kan een oorzaak zijn van zowel minder seks als chronische gezondheidsproblemen, bijv. hart- en vaatziekten.

Gezondheidsproblemen werden in deze studie door de deelnemers zelf gerapporteerd. Een meer betrouwbare methode is een vaststelling van deze problemen door een arts die hiervoor opgeleid is en er een beter beeld van kan geven.

Conclusie

Onderzoekers stellen vast dat mannen van gemiddeld 65 jaar die weinig of geen seks hebben vaker chronische ziekten rapporteren in de daaropvolgende jaren. Dat betekent echter niet dat weinig of geen seks hebben de gezondheid schaadt. Het kan te maken hebben met relatie- of gezondheidsproblemen (bijv. erectiestoornissen bij overgewicht), en in dat laatste geval kan het een voorbode zijn van een chronische aandoening.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Jackson SE, Yang L, Koyanagi A, Stubbs B, Veronese N, Smith L. Declines in Sexual Activity and Function Predict Incident Health Problems in Older Adults: Prospective Findings from the English Long

Patrick Mullie

 
Lees ook...
okt. 2022

Gezonde levensverwachting in België bedraagt 64 jaar

dec. 2019

Hondeneigenaars hebben minder kans op vroegtijdig overlijden

aug. 2022

2020 was niet ‘het minst dodelijke jaar’, ook niet voor Belgen jonger dan 65

mei 2019

Hoogspanningskabels hebben gevolgen voor de vogels, maar voorlopig nog niet voor de omwonenden