Vergroot een laag geboortegewicht het risico op onvruchtbaarheid bij mannen?

Jongetjes met een laag geboortegewicht hebben later een grotere kans op vruchtbaarheidsproblemen dan jongetjes met een gemiddeld gewicht. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek uit Denemarken.

17 december 2019

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Deense onderzoekers gingen het verband na tussen het geboortegewicht van baby’s en hun risico op latere onvruchtbaarheid (1). Eén koppel op acht in de wereld kampt met onvruchtbaarheid. De wetenschappers vermoeden dat bij een laag geboortegewicht problemen kunnen ontstaan bij de ontwikkeling van de penis en/of teelballen.

Ze volgden de medische dossiers van bijna 5.600 Deense mannen en 5.300 Deense vrouwen op van hun geboorte tot 2017. De deelnemers zijn allemaal geboren tussen 1984 en 1987, en hun geboortegewicht is gekend. De onderzoekers verzamelden eveneens via vragenlijsten gegevens van de moeders, zoals rookgedrag, alcoholconsumptie, lichaamsgewicht, gezondheid en beroep.

De onderzoekers hielden bij de analyse rekening met de verschillen tussen de groepen. Ze vonden dat de onvruchtbaarheid 85% hoger was bij mannen met een laag geboortegewicht wanneer ze dit vergeleken met mannen met een normaal geboortegewicht. Bij vrouwen had dit geen invloed op de vruchtbaarheid.

Wanneer de onderzoekers de afwijkingen hypospadie en cryptorchisme bij de geboorte uitsloten, was er geen verband tussen geboortegewicht en onvruchtbaarheid. Hypospadie is een aangeboren afwijking van de penis waarbij de urineleider aan de onderzijde van de penis uitmondt. Cryptorchisme is het ontbreken van één of twee teelballen. Deze gezondheidsproblemen komen bij ongeveer 1 op 1.000 jongens voor.

infertility: a Danish cohort study. Hum Reprod. 2019 Dec 13. pii: dez232.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Of een geboortewicht laag is, bepalen de onderzoekers aan de hand van tabellen. Wanneer de baby in de laagste 10% zit, zien we dat als laag. De Deense studie gebruikte 2,5 kilo tot 4,5 kilo als normaal gewicht na een volledige zwangerschap van 40 weken. Wanneer baby’s minder dan drie kilo wogen bij de geboorte, beschouwden de wetenschappers dit als lage geboortegewichten met een verhoogd risico op latere onvruchtbaarheid bij mannen.

Een zwak punt van de studie is dat de duur van de zwangerschap niet altijd exact te meten is, het is een schatting op basis van de laatste menstruatie.

Deze cohortstudie was waarnemend van aard en is dus alleen geschikt om verbanden te leggen. Deze verbanden zijn niet per se oorzakelijk.

Er waren trouwens grote verschillen in leefgewoonten tussen de groepen. Meer dan 65% van de vrouwen die bevielen van baby's met een laag geboortegewicht waren rokers of ex-rokers. Dit was slechts 42% bij normale geboortegewichten.

De studie bevatte veel gegevens over een hoog aantal personen en weinig deelnemers stapten eruit.

Conclusie

Deense onderzoekers vonden een verband tussen het geboortegewicht van mannelijke baby’s en hun vruchtbaarheid op latere leeftijd. Ze associëren een lager gewicht bij de geboorte met een lagere vruchtbaarheid bij mannen. Deze lagere vruchtbaarheid was vooral het gevolg van misvormingen van de penis en het ontbreken van één of twee teelballen. Doordat het een cohortstudie was konden ze geen oorzakelijk verband aantonen.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Thorsted A, Lauridsen J, Høyer B, et al. Birth weight for gestational age and the risk of

Patrick Mullie

 
Lees ook...
jul. 2022

Nieuwe studie wijst op veiligheid vaccins, niet op “onvruchtbaarheid”

mei 2021

Coronavaccins kunnen geen problemen veroorzaken bij niet-gevaccineerde personen

jun. 2021

Je mag wél nog vliegen na een vaccinatie

apr. 2022

Er bestaat geen Pfizeronderzoek dat hoge kans op hartaanval door vaccinatie aantoont