Verhogen maagmedicijnen genre omeprazol het risico op dementie?

Een erg populair geneesmiddel dat honderdduizenden Belgen gebruiken tegen maagproblemen zou het risico op dementie met 44% verhogen volgens een studie van het Duitse Centrum voor Neurodegeneratieve Ziektes.

18 februari 2016

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Een Duitse onderzoeksgroep volgde meer dan 10.000 mensen ouder dan 75 jaar gedurende een periode van 7 jaar en ging na hoeveel van hen dementie ontwikkelden (1). Van deze deelnemers namen er 2.950 protonpompinhibitoren: dit zijn populaire medicijnen die worden voorgeschreven bij maagontsteking en maagzweren (2), waaronder omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol en rabeprazol. Zij namen minstens één doosje om de vier maanden. De overige 70.729 deelnemers namen deze maagmedicijnen niet in. Het risico op het ontwikkelen van dementie was 66% hoger in de groep die deze maagmiddelen had ingenomen in vergelijking met de groep die dat niet had gedaan. Beide groepen verschilden echter nog op een aantal punten: diegenen die de maagmedicijnen innamen, hadden over het algemeen een minder goede gezondheid in vergelijking met de anderen: zo hadden ze vaker diabetes en hartaandoeningen, aandoeningen die ook geassocieerd worden met een hoger dementierisico, en namen ze meer medicijnen in. Wanneer deze invloeden in rekening gebracht werden, dan zakte het risico op dementie in de omeprazol- en co-groep naar 44%, wat wel nog steeds een verhoogd risico is.

De onderzoekers besluiten dat maagmedicijnen, genre omeprazol, best vermeden worden, omdat ze misschien het risico op dementie verhogen.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze studie vindt een verband, maar dat is niet noodzakelijk een oorzakelijk verband, tussen bepaalde maagmedicijnen en dementie. Misschien spelen nog andere, onbekende factoren een rol in het ontwikkelen van dementie. Anderzijds hebben dierproeven eerder aangetoond dat maagmedicijnen uit de klasse van protonpompinhibitoren het gehalte aan bèta-amyloïd, dit is een abnormaal eiwit dat typisch bij dementie voorkomt, doet toenemen in het brein van proefmuizen. Er is geen verklaring voor dit verband, maar het verdient wel verder onderzoek. Te veel mensen slikken deze middelen tegen maaglast.

Conclusie

Onderzoekers vinden een verband tussen het gebruik van protonpompinhibitoren, dit is een klasse medicijnen die gebruikt wordt bij ernstige maagproblemen (de bekendste is omeprazol), en dementie op oudere leeftijd. Het is nog niet duidelijk of dit verband oorzakelijk is, maar het verdient wel verder onderzoek, want te veel mensen slikken deze medicijnen.

(2) bijsluiter omeprazol

Geraadpleegde Bronnen

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
okt. 2022

Brits vaccinatiecentrum tijdelijk verstoord door protest

jun. 2021

Je mag wél nog vliegen na een vaccinatie

jul. 2021

Blootstelling aan gevaccineerden leidt niet tot gezondheidsproblemen, suramine kan dat dus ook niet voorkomen

dec. 2021

Duizend overlijdens in document Pfizer zijn niet noodzakelijk te wijten aan vaccin