Verhoogt blootstelling aan DDT de kans op Alzheimer?

Op meerdere nieuwswebsites lazen we dat blootstelling aan de pesticide DDT geassocieerd wordt met Alzheimerdementie. De onderzoekers stellen dat meer onderzoek nodig is naar de impact van ecologische factoren.

5 februari 2014

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

De insectenverdelger DDT (dichloordifenyltrichloorethaan) werd jarenlang over de hele wereld gebruikt. Omwille van de negatieve effecten op het milieu is toepassing van de pesticide in de meeste landen, waaronder België, al lang verboden. De DDT-vervuiling is echter zo wijd verspreid dat er nog steeds sporen van terug te vinden zijn, tot in het vet van de pinguïns op Antarctica. De pesticide is alomtegenwoordig in de voedselketen en bij zeer veel mensen zijn sporen van DDE, een afbraakproduct van DDT, terug te vinden in het bloed. Wetenschappers van een Amerikaanse universiteit vergeleken de aanwezigheid van DDE in het bloed bij 169 mensen van vergelijkbare leeftijd en achtergrond, waarvan 86 met de ziekte van Alzheimer en 79 zonder (1). DDE was opspoorbaar bij 80% van de Alzheimerpatiënten en bij 70% van de gezonde proefpersonen. De concentratie DDE in het bloed was echter 3,8 keer hoger bij Alzheimerpatiënten in vergelijking met de controlegroep. De onderzoekers vroegen zich af of DDT oorzaak kan zijn van Alzheimerdementie en voegden DDE toe aan hersencellen in een laboratoriumschaaltje. Dat leidde tot een hogere concentratie van een eiwit (amyloïd precursor proteïne), waarvan bekend is dat aanwezigheid ervan het risico op Alzheimerdementie verhoogt. De onderzoekers concluderen dat een hoge concentratie aan DDE in het bloed het risico op de ziekte van Alzheimer vergroot.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Er moeteen verband bestaan tussen de blootstelling aan DDT, via de voedselketen, en de ziekte van Alzheimer. Dit onderzoek laat echter niet toe te besluiten dat het hier om een oorzakelijk verband gaat. Vermoedelijk is de pesticide een bevorderende factor naast andere factoren. Dat de onderzoekers een verklarend mechanisme naar voor schuiven via aanvullend laboratoriumonderzoek versterkt hun bevindingen. Contact met DDT is helaas moeilijk te vermijden. De pesticide breekt zeer traag af. Ook al wordt ze sinds decennia niet meer gebruikt, ze is nog steeds terug te vinden in de bodem en wordt opgenomen door zowel planten (groenten en fruit) als dieren (vlees en vis).

Conclusie

Er bestaat een verband tussen de aanwezigheid van DDE in het bloed en de ziekte van Alzheimer. Het is niet duidelijk of het hier gaat om een oorzakelijk verband. DDE is een afbraakproduct van het vroeger alomtegenwoordige DDT. Hoewel gebruik ervan verboden is, zit de pesticide nog steeds in de voedselketen.

Geraadpleegde Bronnen

Cebam

 
Lees ook...
jul. 2021

Blootstelling aan gevaccineerden leidt niet tot gezondheidsproblemen, suramine kan dat dus ook niet voorkomen

apr. 2022

Er bestaat geen Pfizeronderzoek dat hoge kans op hartaanval door vaccinatie aantoont

okt. 2021

84 procent van coronasterfgevallen in Hamburgse studie wel degelijk te wijten aan COVID-19

jun. 2021

Geen bewijs dat spike-eiwit na vaccinatie giftig is