Geen tijd om te lezen?
Dit zijn onze conclusies!

De Duitse studie waar Dissident zich op baseert, stelt dat 84,1 procent van de onderzochte overlijdens daadwerkelijk te wijten was aan COVID-19.

Slechts 6,4 procent van de overlijdens was helemaal niet te wijten aan COVID-19 en in 9,5 procent van de gevallen was de doodsoorzaak onduidelijk.

Onderzoek van Die Zeit toonde niet aan dat twintig tot dertig procent van de coronapatiënten op intensieve zorgen daar om een andere reden dan COVID-19 behandeld werd.


Voor 84% was corona wél de doodsoorzaak

Het artikel van Dissident verwijst zelf niet rechtstreeks naar wetenschappelijke bronnen. Via een link naar een artikel van de Duitse nieuwszender n-tv valt wel te achterhalen dat het gaat om een studie van het Universitair Medisch Centrum Hamburg-Eppendorf (UKE). Voor de studie werd een lijkschouwing uitgevoerd op 735 sterfgevallen in Hamburg die in 2020 geregistreerd werden als COVID-19-overlijdens.

Volgens het onderzoek had slechts één procent van de onderzochte personen geen onderliggende aandoeningen. Maar dat wil niet zeggen dat het overlijden van de overige 99 procent niet aan COVID-19 te wijten was.

Het onderzoek komt tot de conclusie dat de overlijdens in drie categorieën op te delen vallen. 615 patiënten of 84,1 procent stierven wel degelijk aan COVID-19 zelf. In niet meer dan 47 gevallen (6,4 procent) was de overledene besmet met COVID-19, maar was de ziekte niet de echte doodsoorzaak. In 70 gevallen (9,5 procent) was de doodsoorzaak onduidelijk. 

Geen twintig tot dertig procent van Duitse coronapatiënten op intensieve zorg opgenomen om andere reden

Bovendien beweert Dissident in hetzelfde artikel ook dat twintig tot dertig procent van de coronapatiënten die op een dienst intensieve zorg belandden, daar niet eens voor COVID-19 werden behandeld. Dissident verwijst daarbij naar een rondvraag van het weekblad Die Zeit bij twintig Duitse ziekenhuizen.

Volgens die rondvraag worden twintig tot dertig procent van de gehospitaliseerde coronapatiënten oorspronkelijk opgenomen om een andere reden. Wanneer patiënten in het ziekenhuis worden opgenomen, worden ze immers systematisch getest op het virus. Uit die test kan blijken dat ze dan positief zijn. Daardoor worden ze dan als COVID-patiënt in de statistieken geregistreerd. Ze krijgen dus een dubbele diagnose toegekend.

Twee kanttekeningen zijn belangrijk hier: het gaat om schattingen die twintig ziekenhuizen aan Die Zeit doorgaven. Het zijn geen gedetailleerde of volledige statistieken en het gaat ook niet om een wetenschappelijke studie.

Maar vooral: de percentages die Dissident aanhaalt gelden voor àlle ziekenhuisopnames, niet specifiek voor opnames op intensieve zorg. Het cijfer van Die Zeit bevestigt dus helemaal niet het idee dat COVID-patiënten eigenlijk voor andere redenen op intensieve zorg zouden gelegen hebben.

Conclusie

Hoewel vrijwel alle patiënten in het Duitse onderzoek andere, onderliggende aandoeningen hadden, komt de studie tot de conclusie dat minstens 84 procent van de patiënten wel degelijk aan COVID-19 gestorven zijn. Slechts 6 procent overleed met zekerheid aan een andere doodsoorzaak dan COVID-19. Ook klopt het niet dat twintig tot dertig procent van de Duitse coronapatiënten op intensieve zorgen daar belandden door een andere aandoening dan COVID-19.