Vermindert een dieet met weinig rood vlees het risico op darmkanker niet?

Rood vlees en bewerkt vlees werden enkele jaren geleden toegevoegd aan de lijst van mogelijk kankerverwekkende producten: ze zouden het risico op darmkanker verhogen. Britse onderzoekers zochten het uit bij een grote groep vrouwen en kunnen dit niet bevestigen.

4 april 2018

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Op basis van wetenschappelijk onderzoek beveelt de Hoge Gezondheidsraad aan om minder rood vlees en minder bewerkt vlees (charcuterie, gehakt,…) te eten, omdat een hoge consumptie van dergelijke producten het risico op darmkanker zou vergroten. Britse onderzoekers analyseerden vragenlijsten afgenomen tussen 1995 en 1998 bij 35.372 vrouwen tussen 35 en 69 jaar. Daarin werd gepeild naar wat de vrouwen in het afgelopen jaar gegeten hadden (1). Recent werden deze gegevens gekoppeld aan de medische dossiers van de respondenten. Men beschikte over volledig ingevulde enquêtes van 32.147 vrouwen en daarvan ontwikkelden er 462 darmkanker. Afhankelijk van wat ze overwegende aten werden de vrouwen in 4 categorieën ondergebracht: rood-vleeseters (65%), gevogelte-eters (3%), vis-eters (13%) en vegetariërs (19%). Darmkanker kwam ongeveer even vaak voor in de 4 groepen. De onderzoekers besluiten dat ze geen merkbaar effect op het risico op darmkanker konden aantonen bij Britse vrouwen die weinig of geen rood en bewerkt vlees eten.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De studie kan niet bevestigen wat eerder onderzoek herhaaldelijk heeft aangetoond. Dat betekent niet dat al het eerder onderzoek fout was, maar wijst er mogelijk wel op dat het effect van een dieet arm aan rood vlees en charcuterie slechts een bescheiden effect heeft op het darmkankerrisico. Men kan namelijk tot 500 gram rood vlees per week eten zonder impact op het darmkankerrisico. Bovendien is het gunstig effect enkel aangetoond op bevolkingsniveau en niet op individueel vlak. Dat komt omdat nog andere risicofactoren, waaronder lichaamsbeweging en alcoholconsumptie, dit risico beïnvloeden.

Over de nieuwe studie zelf zijn ook kanttekeningen te maken: ze is gebaseerd op analyse van vragenlijsten waarin gepolst werd naar het eetgedrag van de 12 voorbije maanden, wat uiteraard onnauwkeurigheden bevat.

De aanbeveling om de consumptie van rood en bewerkt vlees te beperken, blijft behouden.

Conclusie

Een Britse studie gebaseerd op eetgewoonten van Britse vrouwen vindt geen verschil in het voorkomen van darmkanker tussen vegetariërs en rood-vleeseters. Dat betekent niet dat de aanbeveling om rood vlees te beperken moet herzien worden, maar wel dat de impact op individueel vlak eerder bescheiden is. Bovendien zijn er nog andere risicofactoren die het risico beïnvloeden, waaronder roken en alcoholconsumptie.

 

Geraadpleegde Bronnen

Cebam

 
Lees ook...
sep. 2022

Tijdelijk hoger risico op borstkanker, maar de pil beschermt ook tegen andere kankers

mrt. 2023

Geen bewijs dat laboratoriumvlees kanker zou veroorzaken

nov. 2021

Geen bewijs dat coronavaccins kanker veroorzaken of verergeren

nov. 2023

Geen bewijs voor toename van kanker door vaccins