Veroorzaakt fastfood mentale problemen?

Eet je meer dan drie keer per week fastfood dan zit je allicht slecht in je vel. Dat is althans de conclusie van nieuw onderzoek.

28 december 2017

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Amerikaanse onderzoekers zijn nagegaan of er een verband is tussen voeding en mentale gezondheid. Daarbij wilden ze vooral kijken of er verschillen waren tussen jongvolwassenen (18 – 29 jaar) en volwassenen (dertigplussers).

De voedings- en beweeggewoonten werden bepaald aan de hand van een enquête. Voor het meten van de mentale gezondheid werd een gestandaardiseerde vragenlijst gebruikt (Kessler-vragenlijst). De enquête en vragenlijst werden verspreid via sociale media. Er was dus nooit rechtstreeks contact met de deelnemers. In totaal vulden 563 mensen de vragenlijst in waarvan 463 jonger dan 30 jaar.

Na statistische analyse besluiten de onderzoekers dat bij de jongvolwassenen meer dan drie keer per week fastfood eten een negatief effect heeft op de mentale gezondheid. Ook te weinig vlees (< 3 keer / week) en weinig beweging hadden een negatief effect. Bij de volwassenen zouden vooral te weinig fruit en koolhydraten en het overslaan van het ontbijt de mentale gezondheid negatief beïnvloeden (1). 

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De opzet van dit onderzoek is cross-sectioneel. Hierbij gaat men op een bepaald moment meten wat iemand eet en wat de gezondheidstoestand is. Zo kan nagegaan worden of er een verband is tussen beide. Men kan echter niet besluiten of er een oorzakelijk verband is. Het zou dus kunnen dat het eten van fastfood een gevolg is van het zich niet goed voelen.

Om statistisch relevante uitspraken te kunnen doen, is het bovendien belangrijk dat beide groepen die men wil vergelijken voldoende groot zijn. In deze studie was dit niet het geval: de groep jongvolwassenen is duidelijk veel groter dan de groep dertigplussers. Bovendien wordt niet beschreven hoeveel personen in elke groep slecht scoorde op het vlak van mentale gezondheid. Dit heeft nochtans ook een invloed op de interpretatie van de resultaten. Zowel de opzet van deze studie als de manier waarop de gegevens verwerkt zijn, maken dat de resultaten met de nodige voorzichtigheid dienen geïnterpreteerd te worden.  Deze studie draagt met andere woorden weinig bij aan het reeds uitgevoerde onderzoek naar de link tussen voeding en mentale gezondheid. Of voeding effectief een belangrijke rol speelt in het ontstaan van mentale problemen zoals depressies is nog niet uitgeklaard en eerder twijfelachtig (2).  

Conclusie

Het is natuurlijk niet verstandig om veel fastfood te eten maar of je er mentale problemen van krijgt, is niet aangetoond en twijfelachtig. 

Geraadpleegde Bronnen
  • (1)Lina Begdache, Maher Chaar, Nasim Sabounchi & Hamed Kianmehr (2017): Assessment of dietary factors, dietary practices and exercise on mental distress in young adults versus matured adults: A cross-
  • (2)Martínez-González, M. A., & Sánchez-Villegas, A. (2016). Food patterns and the prevention of depression. Proceedings of the Nutrition Society, 75(2), 139-146.

Nina Van Den Broecke

 
Lees ook...
okt. 2021

84 procent van coronasterfgevallen in Hamburgse studie wel degelijk te wijten aan COVID-19

mei 2021

Coronavaccins kunnen geen problemen veroorzaken bij niet-gevaccineerde personen

mrt. 2021

55% van de Belgische jongeren kampt met meerdere psychische klachten

15 feb.

Geen bewijs dat een paarse tong op kanker wijst