Waar komt dit nieuws vandaan?

Mensen die besmet zijn met het coronavirus produceren druppeltjes die virus bevatten. Daardoor kunnen ze tijdens hoesten of niezen anderen in hun nabije omgeving besmetten. De anderhalvemeter-regel is zo berekend opdat de besmette druppeltjes die iemand verspreidt wanneer hij hoest of niest op de grond vallen vlak rond de besmette persoon. Daarom dragen we ook mondmaskers wanneer we niet voldoende afstand kunnen bewaren.

Ondertussen is bekend dat mensen toch nog besmet kunnen worden wanneer ze in een gesloten ruimte met meerderen samen zijn, zelfs als iedereen een mondmasker draagt en de afstandsregel respecteert. Onderzoekers hebben vastgesteld dat het SARS-CoV-2-virus aanwezig is in de uitgeademde lucht van een besmet persoon. In die uitgeademde lucht zitten geen grote druppels, zoals we die verspreiden door te hoesten of niezen, maar wel mini-druppeltjes of aerosolen. Die minidruppeltjes kunnen verder zweven omdat ze minder zwaar zijn, en ze kunnen ook coronavirussen bevatten. Daarom is het erg belangrijk om gesloten ruimtes goed te ventileren en dichte drommen mensen te mijden.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

We kennen het coronavirus pas sinds december 2019. De kennis over het gedrag van dit virus groeit dag na dag, omdat zeer veel wetenschappers het bestuderen. Bij het begin van de coronacrisis, tijdens de eerste golf, werd aangenomen dat het coronavirus zich voornamelijk verspreidt door besmette personen die hoesten of niezen. Dat is nog steeds het geval.

Ook werd ervan uitgegaan dat voorwerpen, zoals handvatten van winkelkarren en deurklinken, coronavirus kunnen bevatten wanneer besmette personen ze aanraken. Daarom ontsmetten we voortdurend onze handen en voorwerpen als tafels, stoelen en winkelkarren. Gaandeweg werd duidelijk dat het risico om besmet te worden door een voorwerp aan te raken eigenlijk minder groot is.

Nieuw is dat het coronavirus aanwezig in uitgeademde lucht ook nog besmettelijk is en zich verder kan verspreiden, via aerosolen. Dat betekent dat de transparante schermen in winkels en restaurants niet helemaal beschermen, aangezien aerosolen hoger en verder kunnen zweven. Om contact met die besmette aerosolen te vermijden is ventileren een belangrijke maatregel. Daarom wordt erop gehamerd om plaatsen waar mensen samenkomen, zoals een kantoor of een winkel, frequent te verluchten en plaatsen waar veel mensen samenkomen te vermijden.

Conclusie

Ondertussen is gebleken dat het coronavirus ook aanwezig kan zijn in de uitgeademde lucht van besmette personen. In die lucht zitten microdruppeltjes (aerosolen) met virus die verder zweven en ook mensen kunnen besmetten. Daarom gelden twee bijkomende aanbevelingen: binnenruimtes veelvuldig verluchten en plaatsen waar veel mensen samenkomen, vermijden.

 
Geraadpleegde Bronnen
(1) Covid-19 transmission up in the air. The Lancet Respiratory Medicine, editorial. Oct 29, 2020