Voedingssupplementen met bacteriën zouden maagklachten verlichten

Een voedingssupplement met probiotica kan onverklaarde maagklachten verminderen, vermoedelijk door de darmflora te verbeteren en het afweersysteem positief te beïnvloeden. Klopt dit?

6 augustus 2021

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt deze bewering vandaan?

Probiotica zijn voedingsmiddelen of voedingssupplementen met gezonde bacteriën die in de darmen ons welzijn zouden kunnen beïnvloeden. Onverklaarde maagklachten zijn klachten die zich situeren in de bovenbuik zonder duidelijk oorzaak, zoals misselijkheid, ongemak in de bovenbuik, winderigheid…

Studie

Een Belgisch-Nederlandse onderzoeksgroep ging na of voedingssupplementen met probiotica een rol kunnen spelen in het verminderen van deze onverklaarde maagklachten. Om een antwoord te vinden op hun onderzoeksvraag, voerden de onderzoekers een interventiestudie uit.

Een groep met 68, hoofdzakelijk vrouwelijke (75%), volwassenen met onverklaarde maagklachten werd in twee groepen verdeeld: 32 van hen kregen gedurende acht weken dagelijks probiotica en de 36 anderen kregen een placebo. De deelnemers moesten dagelijks een dagboek over hun maagklachten bijhouden, geregeld een bloedstaal laten nemen en enkele stalen van de stoelgang afleveren.

Resultaten

Na 8 weken behandeling hadden 12 (48%) van de 25 geanalyseerde deelnemers in de groep met probiotica minder klachten, tegen 6 van de 30 deelnemers in de controlegroep.

Volgens de onderzoekers zou een langdurig inname van probiotica tot positieve veranderingen van de darmflora leiden en het afweersysteem stimuleren, waardoor de maagklachten afnemen. De onderzoekers besluiten dat probiotica een rol kunnen spelen in het behandelen van onverklaarde maagklachten.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

De resultaten van deze pilootstudie zijn interessant: onverklaarde maagklachten komen vaak voor en een mogelijke behandeling met een voedingssupplement zou zeker welkom zijn. Maar het is nog te vroeg om systematisch probiotica aan te raden bij maagklachten. Er moet nog verder onderzoek op grotere studiegroepen uitgevoerd worden.

Problemen met de studie
  • Deze Belgisch-Nederlandse interventiestudie gebeurde op een kleine groep en eindigde met slechts 47 van de 68 deelnemers, een uitval van 30% is veel. 
  • Uiteindelijk waren er meer mensen die gunstig reageerden op de behandeling met probiotica, maar er waren ook beduidend meer mensen die klachten ontwikkelden na inname van het placebo. Dit is ongewoon en kan de uitkomst beïnvloeden. 
  • In de placebogroep had 56% prikkelbaredarmsyndroom, tegen slechts 44% in de interventiegroep. Dit verschil zou een rol zou kunnen spelen in het verklaren van de resultaten.
  • Daarenboven waren er te weinig mannen om een besluit te trekken voor mannen

Dit alles in acht genomen is het onderzoek te kleinschalig om conclusies te kunnen trekken.

Opvolgstudie

Deze interventiestudie werd na acht weken opgevolgd door een open-labelstudie die eveneens acht weken duurde. Dit betekent dat na acht weken alle deelnemers de kans kregen om een probioticum te nemen. In deze aanpak schuilt het gevaar dat zowel de deelnemers als de onderzoekers weten wie het probioticum krijgt (2). Tijdens deze open-labelopvolging traden twee serieuze nevenwerkingen op, één deelnemer kreeg een blindedarmontsteking en één viel flauw.

Het is niet duidelijk hoe probiotica onverklaarde maagklachten kunnen verzachten, men vermoedt via de darmbacteriën, maar dit werd niet aangetoond.

Een co-auteur van de studie is eveneens de stichter van de firma My Health. Dit bedrijf sponsorde de studie en verkoopt probiotica.

Conclusie

Probiotica zijn voedingsmiddelen of -supplementen met gezonde bacteriën die in de darmen ons welzijn zouden kunnen beïnvloeden. Een pilootstudie toont aan dat bepaalde probiotica een rol zouden kunnen spelen in het verlichten van onverklaarde maagklachten. Het is echter nog te vroeg om systematisch probiotica aan te raden bij maagklachten, het gaat hier om een verkennend onderzoek. Er is meer onderzoek op grotere studiegroepen nodig vooraleer deze behandeling veilig toegepast kan worden in de praktijk.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Wauters L, Slaets H, De Paepe K, et al. Efficacy and safety of spore-forming probiotics in the treatment of functional dyspepsia: a pilot randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet
  • (2) Taylor GJ, Wainwright P. Open label extension studies: research or marketing?. BMJ. 2005;331(7516):572-574. doi:10.1136/bmj.331.7516.572

Patrick Mullie

 
Lees ook...
mei 2021

Neen, niet iedereen moet zomaar vitamine D-supplementen innemen

13 mrt.

Geen bewijs dat het gezonder is om ’s middags bananen te eten dan ’s avonds

mei 2019

Een veganistisch dieet bij kinderen zonder supplementen en zonder opvolging is gevaarlijk

jun. 2020

COVID-19 niet veroorzaakt door bacterie