Wat is 5G en is het schadelijk voor onze gezondheid?

Nu 5G wereldwijd op doorbreken staat, neemt ook het protest ertegen toe. In Brussel gingen afgelopen zaterdag zelfs mensen de straat op uit onvrede met ‘schadelijke straling’. Wat is daarvan aan?

27 januari 2020

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

5G staat voor mobiele communicatietechnologie van de vijfde generatie. De bedoeling is dat we het in de loop van 2020 gaan uitrollen in Europa (1). 5G is de opvolger van 4G. Momenteel gebruiken we bij bellen, sms’en en mobiel internet 2G, 3G en 4G. 5G zal nog 100 tot 200 keer sneller en betrouwbaarder zijn en zal ook meer apparaten met elkaar kunnen verbinden.

We zullen er niet alleen veel sneller mee op het internet kunnen surfen, de supersnelle technologie zal ook zorgen voor tal van nieuwe mogelijkheden. Zelfrijdende auto’s bijvoorbeeld, waar ze momenteel volop aan werken, kunnen niet zonder 5G.

De soort straling blijft exact hetzelfde als met 3 of 4G, maar we zullen door de nieuwe toepassingen met meer straling geconfronteerd worden. Mensen die al angstig waren voor wifi-stralen, zijn daardoor extra gekant tegen de komst van 5G. Er lopen petities en er zijn diverse verzetsgroepen.

De elektromagnetische stralen die worden uitgezonden om te bellen en surfen zijn nochtans laagfrequente stralen. Die zijn niet in staat zijn om het DNA van cellen te beschadigen (in tegenstelling tot overdreven blootstelling aan UV-licht bijvoorbeeld). Wifi-stralen hebben dus geen impact op ons genetisch materiaal en kunnen geen kanker veroorzaken. Daarmee is echter niet met zekerheid bewezen dat 5G 100% veilig is op lange termijn, dat kan enkel de toekomst uitwijzen.

Tegenstanders beweren dan elektromagnetische stralen de oorzaak zijn van een hele rits vage gezondheidsproblemen tot zelfs kanker.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Verschillende onderzoeksgroepen wereldwijd volgen de gezondheidsimpact van elektromagnetische stralen zeer goed op. Bij 5G gaat het om dezelfde wifi-stralen als bij 4G of 3G, alleen de hoeveelheid zal toenemen. Dit geldt zeker als er meer toepassingen komen met het nieuwe netwerk, zoals zelfrijdende auto’s.

Op de website van de Vlaamse overheid, Departement Omgeving, publiceren ze vier keer per jaar een overzicht van nieuw verschenen studies. Die kan iedereen inkijken.

Tot op vandaag blijkt er geen enkele reden tot ongerustheid. Zo is er na herhaaldelijk onderzoek geen enkel bewijs dat er meer hersentumoren, gedragsproblemen of andere ongewenste effecten op de gezondheid zijn. Of dat binnen 20, 30 jaar nog zal zijn, kan vandaag niemand met zekerheid zeggen.

De blootstelling aan elektromagnetische stralen moet voldoen aan normen die wettelijk zijn vastgelegd. Er zijn grenzen bepaald voor de hoeveelheid stralen waaraan een bevolking maximaal mag worden blootgesteld. Deze verschillen echter van land tot land, omdat niemand goed weet hoeveel straling dan wel schadelijk zouden zijn. In België is deze normbepaling gewestelijke materie en voor Vlaanderen regelt Vlarem (Vlaams reglement betreffende milieuvergunning) dit.

Het 5G-netwerk kunnen we volgens de enen uitrollen binnen de huidige blootstellingsnorm, terwijl anderen (o.a. de telecomindustrie) een versoepeling van de blootstellingsnorm nodig vinden.

Conclusie

Met de nieuwe draadloze communicatietechnologie 5G zullen we nog sneller kunnen surfen op het internet dan met 4G. De soort elektromagnetische straling blijft dezelfde, maar de hoeveelheid stralen waaraan we worden blootgesteld zal mogelijk toenemen. Onderzoekers volgen de impact op de gezondheid zeer nauw op en tot nu toe is er geen enkele reden tot ongerustheid. Correct uitgevoerde studies vinden geen impact op de gezondheid.

Ben je ongerust of heb je interesse in de evolutie en het onderzoek rond elektromagnetische straling? Dan kan je dat volgen op de toegankelijke website van de Vlaamse overheid, Departement Omgeving.

Geraadpleegde Bronnen

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
okt. 2021

Geen bewijs dat Australische overheid internet uitschakelde om anti-lockdownprotesten te verzwijgen

jun. 2023

Een zonnebril beschermt tegen schadelijke effecten van de zon

mrt. 2020

Is het vaccin tegen HPV schadelijk?

apr. 2020

Hoe ongezond is kraantjeswater uit loden leidingen?