Werken we beter in een groene werkomgeving?

Planten hebben een positief effect op mensen, zowel op fysiek als op geestelijk vlak. Groene werkplekken zijn dan ook stevig in opmars, gaande van enkele plantjes aan de balie tot kantoren met halve binnentuinen.

11 juni 2019

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers gingen na of werken in een groene omgeving een invloed had op de werkervaring van personeelsleden (1). Meer dan 100 werknemers werden in 2 groepen verdeeld. Eén groep voerde normale werktaken uit in een omgeving zonder planten, en een tweede groep deed dit in een omgeving met 3 planten per 5 werkplaatsen. Na een drietal weken moesten de deelnemers met vragenlijsten scores geven over hun werkomgeving, hun productiviteit en de ervaren concentratie. In vergelijking met een werkomgeving zonder planten, rapporteerden de deelnemers in de groene kantoren een verbeterde luchtkwaliteit, een verhoogde concentratie en een hogere productiviteit.

De resultaten laten zien hoe strategieën om kantoorlandschappen beperkt om te bouwen in groene omgevingen niet alleen bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van werknemers, maar ook aan de productiviteit. Dit is in tegenstelling tot wat men in het algemeen denkt, namelijk dat werkplaatsen zo weinig mogelijk mogen afleiden.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze interventiestudie heeft een groot nadeel: zowel de onderzoekers als de deelnemers wisten duidelijk in welke omgeving ze werkten, wat de antwoorden en het gedrag kunnen beïnvloed hebben. Zo zou het kunnen dat de onderzoekers meer aandacht besteedden aan de werknemers in een groene omgeving, in de hoop op positieve studieresultaten. Dit onderzoek werd trouwens voor een deel gefinancierd door een bedrijf dat planten levert voor werkomgevingen.

Verder werden alle resultaten gemeten met vragenlijsten, wat niet eenvoudig is. De luchtkwaliteit meten aan de hand van vragenlijsten lijkt zeer subjectief te zijn. De gemeten verschillen tussen werknemers in een niet-groene omgeving en diegenen in een groene omgeving waren zeer klein, en misschien ook tijdelijk. De vragenlijsten werden immers na een paar weken ingevuld, dus de vraag is of deze verschillen nog aanwezig zouden zijn na pakweg een jaar.

Je kan veronderstellen dat planten als nieuw element in een werkomgeving als positief ervaren worden, maar blijft dat effect aanwezig? Het is ook niet duidelijk in welke mate de vragenlijsten de werkelijkheid nauwkeurig konden meten. Zo werd de concentratie op het werk gemeten met één vraag: ‘Kan ik me goed concentreren op kantoor?’

Een bijkomend probleem is de kostprijs voor het onderhoud van deze planten. In deze studie waren er 3 planten per 5 werkplaatsen. Een bedrijf met 100 werkplaatsen zit al gemakkelijk aan 60 planten, die regelmatig moeten onderhouden worden.

Conclusie

Een Brits-Nederlandse interventiestudie laat zien dat een groene werkomgeving een positief effect kan hebben op de werklust en concentratie van werknemers. Het is enerzijds niet duidelijk of dit effect blijft duren op lang termijn, en anderzijds of dit resultaat opweegt tegen het onderhoud dat planten vragen.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Nieuwenhuis M, Knight C, Postmes T, Haslam SA. The relative benefits of green versus lean office space: three field experiments. J Exp Psychol Appl. 2014 Sep;20(3):199-214.

Patrick Mullie

 
Lees ook...
dec. 2019

Hondeneigenaars hebben minder kans op vroegtijdig overlijden

13 mrt.

Geen bewijs dat het gezonder is om ’s middags bananen te eten dan ’s avonds

15 jan.

Wat doen Covid19 en de coronavaccins met het hart?

mei 2020

Wat zeggen de cijfers over de Zweedse aanpak?