Worden kinderen in een buggy meer blootgesteld aan luchtvervuiling?

Een peuter in een buggy ademt 60% meer vuile lucht in dan de volwassene die de buggy duwt, volgens onderzoekers. Daarom opperen sommigen dat je de kinderwagen beter afdekt.

16 augustus 2018

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers van de universiteit van Surrey verzamelden studies waarin de impact van luchtvervuiling op kindjes in een buggy vergeleken werd met luchtvervuiling ingeademd door volwassenen die de buggy duwen (1). Ze vonden slechts 5 studies hierover. In 1 studie bleek de concentratie vervuilende stoffen ‘s morgens 5% lager voor het kindje in de buggy dan voor de volwassene, maar in de namiddag 10% hoger. In een andere studie mat men 59% hogere concentraties toxische stoffen ter hoogte van de baby in vergelijking met de hoogte van de volwassene. Dit werd gemeten met behulp van poppen en een voorbijrijdende dieselvrachtwagen. Twee andere studies maten 5 tot 15% hogere concentraties vervuilende stoffen op 80 cm hoogte in vergelijking met de hoogte overeenkomend met de gemiddelde lengte van een volwassene. Tot slot vond een vijfde studie het omgekeerde: meer blootstelling aan luchtvervuiling op volwassen hoogte dan op de hoogte van een kind in een buggy. Uit deze mix aan resultaten besloten de onderzoekers dat kinderen in een buggy over het algemeen meer blootgesteld worden aan luchtvervuiling dan de volwassene die de buggy duwt, zelfs tot bijna 60% meer, maar dat dit sterk afhankelijk is van het weer en het verkeer. Of het afdekken van een buggy met een scherm de impact van luchtvervuiling vermindert, werd nergens onderzocht.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het is logisch dat luchtvervuiling een ongunstige impact kan hebben op de gezondheid, maar in hoeverre dit erger is naarmate je hoofd zich lager bij de grond bevindt, hangt van verschillende factoren af, waaronder het weer en de plek waar je je bevindt. De 60% hogere blootstelling ter hoogte van het kind in de buggy, zoals geciteerd in de media, werd slechts in 1 studie vastgesteld. Of het afdekken van de buggy met een scherm een goed idee is, is niet bekend. Het zou namelijk kunnen dat zo’n afschermzeil vervuilde lucht ‘vasthoudt’ want de luchtcirculatie vermindert, waardoor het effect ook negatief zou kunnen zijn. 

Conclusie

Het leidt geen twijfel dat luchtvervuiling een impact heeft op de gezondheid, en zeker op deze van jonge kinderen. Of peuters in een buggy bloot staan aan hogere concentraties vervuilde stoffen dan de volwassenen die de buggy duwen, is niet duidelijk aangetoond. Of het afdekken van de buggy met een scherm een goed idee, is lang niet zeker. Je kan best drukke verkeersassen zoveel mogelijk te vermijden.

Geraadpleegde Bronnen

Cebam

 
Lees ook...
nov. 2020

West-Vlaamse peuter stierf niet door vaccinaties

jul. 2021

Waarom heeft Denemarken zoveel minder “oversterfte” tijdens de coronacrisis dan België

sep. 2020

Er bestaan (nog) geen cijfers over corona-besmettingsbronnen in woonzorgcentra