Worden vrouwen doof van pijnstillers?

Populaire pijnstillers als ibuprofen en paracetamol hebben mogelijk een onverwachte bijwerking. Veelvuldig gebruik verhoogt de kans op gehoorschade bij vrouwen. Dat beweren Amerikaanse onderzoekers.

16 december 2016

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers van Massachusetts gebruikten gegevens uit de databank van de nog steeds lopende Nurses’ Health Study, die gestart werd in 1976 en 121.700 verpleegsters opvolgt. De vrouwen in de nieuwe steekproef, 55.850 in totaal, waren bij aanvang van de studie tussen 44 en 69 jaar oud. Om de twee jaar werd gevraagd naar hun gebruik van pijnstillers. In 2012 werd geïnformeerd naar eventuele gehoorproblemen. Uit beide bevragingen berekenden de onderzoekers of vrouwen die geregeld pijnstillers gebruikten, vaker klachten van gehoorverlies hadden (1). Dat bleek inderdaad het geval voor ibuprofen en paracetamol, in geval de vrouwen deze pijnstillers minstens twee keer per week namen gedurende minstens één jaar. Het risico steeg met 9% na één jaar slikken en met 10% na zes jaar slikken. Voor aspirine vond met geen dergelijk verband. Of het hier om een oorzakelijk verband gaat, konden de onderzoekers niet aantonen, maar ze maanden wel aan tot voorzichtigheid bij langdurig gebruik van ibuprofen of paracetamol: deze zouden mogelijk tot gehoorverlies kunnen leiden bij vrouwen. Bij mannen werd dit niet onderzocht.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De resultaten bevestigen gelijkaardige vermoedens uit eerdere studies, maar sterk is dit onderzoek niet. Zeer veel vrouwen slikken pijnstillers en zeer veel mensen, vooral met het klimmen der jaren, ontwikkelen gehoorverlies. De kans dat beide toevallig samen voorkwamen, is niet denkbeeldig. Bovendien werd het gehoorverlies niet getest, maar enkel gebaseerd op wat de vrouwen zelf aangaven. Ook is niet bekend of diegenen met gehoorverlies misschien vaker luide muziek beluisterd hadden of veel concerten hadden bijgewoond. Een risicostijging van 9 tot 10% stelt bovendien niet veel voor: het betekent dat je kans op gehoorverlies zou stijgen met een factor 1,09 tot 1,10, als men ervan zou uitgaan dat chronisch gebruik van pijnstillers oorzaak zou zijn van gehoorverlies, wat zelfs niet bewezen is.

Ondanks de bedenkelijke kwaliteit van de conclusies die de onderzoekers trokken, blijft het belangrijk om zuinig om te springen met pijnstillers en ze enkel te gebruiken als je ze echt nodig hebt.

Conclusie

Onderzoekers vinden een zwak verband tussen het langdurig en wekelijks gebruik van pijnstillers en zelf gerapporteerd gehoorverlies bij vrouwen. Of het één met het ander te maken heeft, kan deze studie echter niet aantonen. Doof wordt men alvast niet van pijnstillers: het risico stijgt hooguit met een factor 1,1.

Geraadpleegde Bronnen

Cebam

 
Lees ook...
feb. 2021

Blogpost over zwangere arts die een miskraam kreeg na haar coronavaccinatie is fout

feb. 2022

Nee, de Britse politie is geen strafrechtelijk onderzoek gestart naar COVID-19 vaccinaties na aangifte

jan. 2023

Een op tien vrouwen ooit geconfronteerd met zwangerschapsverlies

apr. 2023

Geen bewijs dat vrouw bijna stierf na beet van huisspin