Zijn eeuwelingen beter bestand tegen welvaartsziekten?

Mensen die de kaap van 100 overschrijden, overlijden minder vaak aan hartziekten en kanker en meer aan longontsteking en fragiliteit. Dat blijkt uit een nieuwe studie.

5 juni 2014

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Britse onderzoekers bestudeerden de kenmerken en doodsoorzaken van meer dan 35.000 Britten die tussen 2001 en 2010 ouder waren dan 100 jaar. Het waren overwegend vrouwen (86,75%). Er werd niet alleen gekeken naar doodsoorzaken (via de overlijdensaktes), maar ook naar woonplaats (zorgcentrum, ziekenhuis, thuis, elders). Deze gegevens werden vergeleken met een controlegroep bestaande uit een groep Britten die stierven tussen 80 en 99 jaar oud.

De meeste eeuwelingen stierven in een zorgcentrum, gevolgd door een ziekenhuis. In vergelijking met de controlegroep overleden de eeuwelingen eerder van longontsteking of van fragiliteit, dan van kanker of hart- en vaatziekten. 

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het gaat om een zeer grote groep personen, want alvast een pluspunt is. De overlijdensaktes die de onderzoekers voor hun studie gebruikten, mogen dan juiste informatie geven over plaats van overlijden en doodsoorzaak, ze geven geen informatie over andere aandoeningen waaraan de betrokken personen geleden hebben. Het is niet omdat minder eeuwelingen sterven aan kanker of hart- en vaatziekten dat ze deze aandoeningen niet zouden hebben. Ze bezwijken er wel minder vaak aan. De studie kan hiervoor geen verklaring geven. Mogelijk liggen socio-economische, genetische en levensstijlfactoren aan de basis.

Conclusie

Onderzoekers stellen vast dat mensen die ouder dan 100 jaar worden, eerder sterven aan longinfecties en fragiliteit in vergelijking met ouderen die de 100 jaar niet halen. Deze laatsten sterven veeleer aan kanker en hart- en vaatziekten.

Geraadpleegde Bronnen

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
nov. 2021

Geen bewijs dat coronavaccins kanker veroorzaken of verergeren

aug. 2021

De coronavaccins leiden niet tot ernstigere ziekte en voorkomen het ontstaan van varianten

aug. 2020

Vaccins tegen coronavirus bij kippen veroorzaken geen nieuwe ziekten

jan. 2022

Enkel wie overlijdt aan ziekte COVID-19, wordt als corona-overlijden geteld