Zijn ernstige problemen bij duurlopers vaak het gevolg van een hitteslag?

Ernstige gezondheidsproblemen bij lange afstandlopers zijn 10 keer vaker het gevolg van een hitteslag dan van problemen met het hart. Hulpverleners moeten hiermee rekening houden, omdat een hitteslag dodelijk kan zijn, zo meldden onderzoekers.

30 juli 2014

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Israëlische wetenschappers onderzochten de medische problemen die optraden tijdens publieke loopmanifestaties in Tel Aviv van 2007 tot 2013. Ze publiceerden hun resultaten in de Journal of the American College of Cardiology (1). In totaal ging het om bijna 140.000 lopers. Tegenover slechts 2 (niet-fatale) hartproblemen deden zich 21 ernstige gevallen van hitteslag voor, waarvan er 2 fataal en 12 levensbedreigend waren. Een hitteslag is het onvermogen om lichaamswarmte af te voeren met oplopende lichaamstemperatuur. Dat kan zich voordoen wanneer men zware inspanningen levert in een warme en vochtige omgeving. Ofschoon het probleem van hitteslag bij duursporters reeds lang gekend is, is het verrassende in deze studie dat een ernstige hitteslag tien keer vaker voorkwam dan hartproblemen.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Een inspanningsgebonden hitteslag kenmerkt zich door hoge koorts (meer dan 40°C via de anus gemeten), gepaard gaande met bewustzijnsstoornissen. Deze kunnen gaan van verwardheid, evenwichtsstoornissen, abnormaal gedrag (agressie of apathie) tot soms een volledig bewustzijnsverlies. In extreme gevallen kan er ook een hartstilstand door uitgelokt worden. Indien deze laatste door de hulpverleners ten onrechte toegeschreven wordt aan een hartaanval, kan het zijn dat de belangrijkste behandeling van de hitteslag, nl. afkoeling, over het hoofd gezien wordt en het slachoffer daardoor overlijdt. De auteurs van deze studie benadrukken daarom het belang van het onmiddellijk meten van de anale temperatuur bij een sporter die tijdens of na een manifestatie een ernstig medisch probleem stelt. Een temperatuurmeting onder de oksel of in de mond volstaat niet, omdat door de slechte algemene toestand op dat ogenblik de ‘oppervlakkige’ temperatuur zelfs eerder laag kan zijn.

Het plots overlijden van een atleet tijdens een duurloop is gelukkig zeldzaam, maar doet de emoties telkens hoog oplaaien. Steeds wordt daarbij ook verwezen naar het belang van een hartonderzoek vooraleer iemand aan een dergelijke manifestatie deelneemt. Het recente onderzoek doet vermoeden dat een (groot) deel van deze overlijdens echter niets met het hart te maken heeft, maar het gevolg is van een hitteslag. Dat is dus koren op de molen van mensen die vinden dat een hartscreening bij sporters geen nut heeft.

Buiten het vermijden van deelname aan een event bij extreme weersomstandigheden zijn er geen maatregelen gekend waarvan men weet dat ze een hitteslag kunnen voorkomen. Wie voor de start reeds koorts heeft als gevolg van een infectie,moet afzien van deelname. Sporters die beter geacclimatiseerd zijn zouden minder risico lopen. 

Conclusie

Het is niet gekend hoe vaak een hitteslag tijdens sportmanifestaties in onze contreien aanleiding geeft tot ernstige problemen. De huidige studie suggereert dat het probleem zich bij ongunstige klimatologische omstandigheden meer kan voordoen dan we vermoeden en vaker voorkomt dan hartproblemen. Hulpverleners moeten er dan ook extra op beducht zijn.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) http://www.scienceworldreport.com/articles/16302/20140729/endurance-runners-10-times-more-likely-to-die-of-heat-stroke.htm

Cebam

 
Lees ook...
mei 2019

Hoogspanningskabels hebben gevolgen voor de vogels, maar voorlopig nog niet voor de omwonenden

mei 2021

Neen, niet iedereen moet zomaar vitamine D-supplementen innemen

sep. 2021

Geen bewijs dat coronavaccin aan de basis lag van Greg Van Avermaets teleurstellende Benelux Tour

dec. 2021

Duizend overlijdens in document Pfizer zijn niet noodzakelijk te wijten aan vaccin