Zijn generische geneesmiddelen even betrouwbaar als het origineel?

De generieke geneesmiddelenmarkt groeit gestaag, maar toch blijft er in de hoofden van veel mensen nog een zweem van wantrouwen bestaan. Je goed informeren is de beste manier om onduidelijkheid weg te nemen.

2 december 2015

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Wat weten we hierover?

Wanneer een farmaceutisch bedrijf een geneesmiddel ontwikkelt, mag enkel dat bedrijf dit geneesmiddel gedurende de eerste 10 jaar op de markt brengen. Nadien mogen ook andere farmabedrijven het geneesmiddel maken en commercialiseren, doorgaans aan een veel lagere prijs. Die noemen we dan generische geneesmiddelen: ze bevatten dezelfde werkzame stof en werken op exact dezelfde manier als het origineel (1). Toch staan heel wat mensen, vooral ouderen , wantrouwig tegenover generische middelen. Ze vrezen dat deze geneesmiddelen goedkope imitaties zijn met meer nevenwerkingen en een inferieure kwaliteit. Daarom blijven ze soms vasthouden aan het duurdere merkproduct. Als gevolg daarvan zit ons land nog onder het Europese gemiddelde wat de verkoop van generische geneesmiddelen betreft.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

In België moeten alle geneesmiddelen aan dezelfde hoge eisen voldoen: ze moeten veilig, kwaliteitsvol en doeltreffend zijn. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (www.fagg.be) lanceerde in april 2015 een bewustmakingscampagne ‘generisch of origineel: geen verschil voor de gezondheid’ met toegankelijke en correcte informatie. Originele en generische geneesmiddelen zijn nochtans niet helemaal identiek. Een generisch geneesmiddel bevat vaak andere hulpstoffen waardoor smaak, kleur, vorm of gebruikte vulstoffen soms verschillen in vergelijking met het origineel. Voor een beperkte groep mensen en een beperkt aantal stoffen is dit belangrijk. Bijvoorbeeld wanneer iemand allergisch is aan een specifieke hulpstof. Zowel arts als apotheker houden hiermee rekening. Het aantal meldingen van nevenwerkingen van originele en generische geneesmiddelen is vergelijkbaar. Belgische en Europese instanties controleren alle stappen van het productieproces: ze vinden niet meer inbreuken met generische dan met originele geneesmiddelen.

Wanneer je arts een geneesmiddel voorschrijft aan de hand van een merknaam, levert de apotheker het geneesmiddel af dat op je voorschrift staat. Ook generische geneesmiddelen hebben een merknaam. Die bestaat vaak uit de combinatie van de naam van de werkzame stof en de bedrijfsnaam (vb. Clamoxyl als merkproduct en Amoxycilline EG als overeenkomstig generisch product). Wanneer je arts een geneesmiddel voorschrijft op stofnaam zal de apotheker één van de goedkoopste varianten, generisch of origineel, afleveren. Je kan je arts vragen om een geneesmiddel op stofnaam voor te schrijven.

Meestal kan je zonder probleem overschakelen van een merkgeneesmiddel naar een goedkoper generisch product, behalve in enkele uitzonderlijke gevallen: geneesmiddelen tegen epilepsie, tegen hartritmestoornissen, bloedverdunners en middelen die de weerstand onderdrukken. Je arts moet in die gevallen bepaalde richtlijnen volgen.

Alle in België beschikbare geneesmiddelen, inclusief alle generieken, staan opgelijst op de website van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (www.bcfi.be). Daarin vind je makkelijk terug of er voor een bepaald geneesmiddel generische alternatieven bestaan en welke, samen met hun prijs.

Conclusie

Aan generische geneesmiddelen worden dezelfde hoge eisen opgelegd als aan de originele medicijnen. Ze kunnen wel andere hulpstoffen bevatten, maar voor de gezondheid is er geen enkel verschil: generische geneesmiddelen zijn even veilig, kwaliteitsvol en doeltreffend.

www.eengeneesmiddelisgeensnoepje.be

Geraadpleegde Bronnen

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
sep. 2022

Boosters getest op mensen

mrt. 2021

Wat we weten over AstraZeneca-vaccin en bloedklonters

nov. 2020

PCR-test blijft betrouwbaar, ondanks kleine kans op vals-positieven

jul. 2021

Blootstelling aan gevaccineerden leidt niet tot gezondheidsproblemen, suramine kan dat dus ook niet voorkomen