Zijn probiotica niet zinvol bij acute diarree bij kinderen?

Diarree en overgeven gaan niet sneller over bij kleine kinderen met buikgriep door ze probiotica te laten slikken. Zijn probiotica dan nutteloos?

4 december 2018

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Een Amerikaanse en een Canadese onderzoeksploeg voerden een vergelijkbare interventiestudie uit bij respectievelijk 886 en 943 kinderen van 3 tot 48 maanden oud (1, 2). Beide onderzoeksgroepen vergeleken een probioticum toegediend gedurende vijf dagen, tweemaal per dag, met een placebo. Beide groepen kinderen leden aan buikgriep.

Het doel van beide studies was om na te gaan of probiotica de duur en/of symptomen van de klachten konden verminderen. In beide studies was er geen verschil in verloop van de ziekte, met andere woorden de probiotica presteerden even goed als de placebo.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Probiotica zijn voedingsmiddelen of -supplementen verrijkt met bacteriën, met als doel de gezondheid van de consument te verbeteren. In 2010 kon een systematische literatuuranalyse aantonen dat probiotica de duur en de frequentie van acute diarree konden inkorten. De Canadese en Amerikaanse interventiestudies van hoge kwaliteit spreken dit nu tegen.

Het gebruik van probiotica bij acute diarree bij kinderen is een gangbare praktijk. Volgens specialisten zou dit vooral steunen op studies van zeer matige kwaliteit, met weinig deelnemers. Een belangrijke opmerking is dat probiotica bestaan uit verschillende bacteriële stammen: de nu onderzochte stammen lijken geen bescherming te bieden, maar andere stammen kunnen dit eventueel wel. Tot op heden konden probiotica enkel een nuttige werking aantonen bij acute diarree en tijdens een antibioticatherapie: beide hogervermelde interventiestudies stellen de werking bij acute diarree in vraag.

De probioticamarkt is een groeiende miljardenindustrie die steunt op een vrij zwakke wetenschappelijke basis. Er zijn geen wetenschappelijke argumenten om de huidige massaconsumptie te rechtvaardigen.

Conclusie

In tegenstelling tot officiële richtlijnen bij acute diarree tonen interventiestudies van hoge kwaliteit dat probiotica geen effect hebben op acute diarree. In afwachting van duidelijke wetenschappelijke indicaties lijkt het beter om de huidige massaconsumptie van probiotica af te remmen.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Freedman SB, Williamson-Urquhart S, Farion KJ, Gouin S, Willan AR, Poonai N, Hurley K, Sherman PM, Finkelstein Y, Lee BE, Pang XL, Chui L, Schnadower D, Xie J, Gorelick M, Schuh S; PERC PROGUT Tri
  • Allen SJ, Martinez EG, Gregorio GV, Dans LF. Probiotics for treating acute infectious diarrhoea. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Nov 10;(11):CD003048.

Patrick Mullie

 
Lees ook...
mei 2020

Op kleinkinderen passen kan nog steeds enkel door grootouders jonger dan 65 jaar

dec. 2023

Aantal jongeren met diabetes in België steeg al voor de coronacrisis

mei 2019

Een veganistisch dieet bij kinderen zonder supplementen en zonder opvolging is gevaarlijk

jun. 2022

Nee, coronavaccins “shedden” niet en veroorzaken geen hepatitis bij kinderen