Waar komt dit nieuws vandaan?

Een internationale groep onderzoekers ging na welke preventieve maatregelen efficiënt zijn om een besmetting met het coronavirus te beperken (1). In volle coronacrisis is het natuurlijk belangrijk om het onderscheid te maken tussen zinvolle en minder zinvolle maatregelen om de epidemie te bestrijden. Om een antwoord te vinden op hun onderzoeksvraag, voerden de onderzoekers een literatuurstudie uit. Ze vonden in totaal 172 studies uitgevoerd bij 25.697 personen, en deden volgende vaststellingen:

  • Een afstand van één meter respecteren deed het risico op corona-infecties dalen met meer dan 80%.
  • Ademhalingsbeschermers dragen, zoals de professionele Filtering Face Piece-maskers (FFP-maskers), deed het risico op een infectie met het coronavirus met 96% afnemen.
  • Met chirurgische maskers en linnen maskers, bestaande uit 12 tot 16 textiellagen, daalde het risico op een corona-infectie met 67%.

De onderzoekers besluiten dat sommige mondmaskers beter beschermen dan andere, en dat er meer onderzoek nodig is naar preventieve maatregelen tegen het coronavirus.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze internationale literatuurstudie toont aan dat afstand houden als preventieve maatregel zeer nuttig is om een corona-infectie te beperken. Hoe groter de afstand tussen personen, hoe lager het risico. Anderzijds stelt dit onderzoek ook vast dat er verschillen zijn in kwaliteit van mondmaskers: linnen maskers met 12 tot 16 textiellagen doen het risico op een corona-infectie ‘slechts’ met 67% dalen.

Het grote probleem is dat het coronavirus slechts 0,1 micrometer groot is. Een micrometer is een miljoenste deel van een meter. Zelfgemaakte linnen mondmaskers met filters kunnen partikels tot 2,5 micrometer tegenhouden. Maar het virus verspreidt zich in aerosols na hoesten, en de luchtdruppeltjes in aerosols zijn 6 micrometer groot. Dat betekent dat linnen mondmaskers niet totaal nutteloos zijn. Dat toont deze studie trouwens ook niet aan. De onderzoekers veronderstellen dat: ze baseren zich daarvoor op het feit dat 12 tot 16 textiellagen nodig zijn om te beschermen, terwijl linnen maskers doorgaans slechts 2 tot 4 textiellagen bevatten.

Onderzoek in het verleden toonde aan dat zelfgemaakte maskers van textiel een kleine bescherming bieden, bijvoorbeeld wanneer veel mensen in een ruimte aanwezig zijn. Andere maatregelen, zoals handen wassen en afstand houden, hebben meer effect.

Over het nut van mondmaskers bestaat geen twijfel. Na het invoeren van een mondmaskerplicht op verschillende momenten in verschillende staten van Amerika daalde de dagelijkse groeiratio van het coronavirus na 5 dagen met 1 procent en na 21 dagen met 2 procent.

Conclusie

Een literatuurstudie toont aan dat stoffen mondmaskers minder goed beschermen tegen het coronavirus dan andere belangrijke maatregelen, zoals contacten beperken en afstand houden. Maar stoffen mondmaskers blijken niet nutteloos. Je risico op een corona-infectie beperken vraagt meerdere maatregelen, waarvan het mondmasker slechts een onderdeel vormt.

 
Geraadpleegde Bronnen
(1) Chu DK, Akl EA, Duda S, et al. Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2020 Jun 27;395(10242):1973-1987.