Zitten er pesticiden in alle honing?

Zowat overal in de wereld vind je omstreden pesticiden in honing, met name neonicotinoïden. In heel lage concentraties, dat wel.  

10 oktober 2017

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Een Zwitsers onderzoeksteam schreef een project uit waarbij aan burgers over de hele wereld gevraagd werd om honingstalen te verzamelen, waarop de onderzoekers analyses wilden uitvoeren. Meer bepaald zochten ze naar veelgebruikte pesticiden, zogenaamde neonicotinoïden, die beschikbaar zijn sinds de jaren ’80 en minder schadelijk zouden zijn voor vogels in vergelijking met oudere producten. Echter, sinds de jaren ’90 wordt gevreesd dat deze neonicotinoïden wel schadelijk zijn voor bijen. Omdat het bijenbestand bedreigd wordt, werd dit onderzoek opgezet. Tussen 2012 en 2016 verzamelden burgers meer dan 300 honingstalen, waarvan 198 stalen van over de hele wereld geanalyseerd werden (1).

In meer dan 75% van deze stalen vonden de onderzoekers kwantificeerbare hoeveelheden neonicotinoïden: gemiddeld 1,8 ng/gram honing. De maximale toegelaten hoeveelheid in voedingsmiddelen in de EU bedraagt 50 ng/gram. Alle geteste honingstalen bleven daar ver onder. Maar voor het bijenbestand is dit geen goed nieuws.

De onderzoekers besluiten dat zo goed als alle honing sporen van neonicotinoïden bevat. 

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De sporen van pesticiden in honing zijn extreem laag en hebben geen effect op de gezondheid van de mens. Maar bijen spelen een zeer belangrijke rol in onze voedselketen: bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75% van onze voedingsgewassen. Omdat het bijenbestand slinkt, komt ook onze voedselvoorraad in het gedrang. De daling in bijenbestand is een alarmteken dat het niet goed gaat in het voedselecosysteem, dus is er alle reden tot bezorgdheid.

Toch kunnen we daar als consument niet veel aan doen, tenzij beleidsmakers onder druk zetten om actie te ondernemen tegen alles wat de honingbijen bedreigt. De honing die je thuis hebt staan, kan je rustig verder opeten.

Conclusie

Driekwart van alle honingstalen, verzameld uit de hele wereld, bevatten sporen van neonicotinoïden, een veelgebruikt pesticide. De gevonden hoeveelheden zijn niet schadelijk voor de gezondheid van de mens, maar wel voor bijen. Bijen spelen een belangrijke rol als bestuivers van onze voedingsgewassen. Er zijn dringend maatregelen nodig om het bijenbestand beter te beschermen.

Geraadpleegde Bronnen

Cebam

 
Lees ook...
mrt. 2021

Hoe coronasceptici goochelen met statistiek om te suggereren dat corona weinig doden zou hebben gemaakt

jul. 2021

Waarom heeft Denemarken zoveel minder “oversterfte” tijdens de coronacrisis dan België

dec. 2021

Premies en loonsverhoging federaal zorgpersoneel niet per se goed voor 'honderden euro's extra per maand'

jun. 2022

Vaccins veroorzaken geen virusmutaties, maar sommige mutaties ontsnappen aan immuniteit