Zorgen gesuikerde frisdranken voor een toename aan buikvet?

Wie regelmatig gesuikerde frisdrank drinkt, kweekt meer gevaarlijk buikvet, dat blijkt uit een nieuwe Amerikaanse studie.

14 januari 2016

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Het gaat om een Amerikaanse studie die gegevens gebruikte van 1003 volwassen, mannen van minstens 35 jaar en vrouwen van minstens 40 jaar, die deelnemen aan een langer durend onderzoek, de zogenaamde Framingham Study, en nu apart genomen werden betreffende hun frisdrankgebruik (1). De groep werd bij aanvang van de studie grondig onderzocht en kreeg ook een CT-scan om de hoeveelheid buikvet te evalueren. Iedereen vulde een vragenlijst in over zijn voedingsgewoonten met aandacht voor de frisdrankconsumptie: light of gesuikerd, met of zonder cafeïne, frequentie, enzovoort. Er werd tevens gepolst naar alcoholgebruik, rookgewoonten en consumptie van groenten en fruit. Zes jaar later werd opnieuw een CT-scan gedaan om de vetdistributie te evalueren. De onderzoekers stelden vast dat diegenen die bij aanvang van de studie stelden dagelijks gesuikerde frisdrank te consumeren meer vet hadden rond de organen (buikvet) in vergelijking met mensen die geen of weinig frisdrank of light frisdrank consumeerden. Alle deelnemers waren wel vergelijkbaar verdikt tegen het einde van de studie. Er was geen verschil in lichaamsgewicht tussen diegenen die frisdrank consumeerden en de groep die gesuikerde drank dronk. De onderzoekers besloten dat dagelijkse frisdrankconsumptie de hoeveelheid buikvet in ongunstige zin beïnvloedt, zonder het lichaamsgewicht te veranderen.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De vaststellingen zijn niet erg betrouwbaar: de deelnemers werden slechts één keer bevraagd, bij aanvang van de studie. Hun frisdrankconsumptie kan gewijzigd zijn in de zes jaar daaropvolgend. Bovendien is een bevraging over voedings- en drankgewoonten nooit erg betrouwbaar, omdat het heel moeilijk is om je precies te herinneren wat je zoal eet en drinkt. Bovendien dronk de meerderheid van de deelnemers soms light en soms gesuikerde frisdrank.

Het enige wat consistent is: alle deelnemers namen wat toe in gewicht. Ook het buikvet nam bij iedereen wat toe, maar bij diegenen die dagelijks gesuikerde frisdranken dronken iets meer. Dat kan ook met andere factoren te maken hebben, gebrek aan beweging of voedingsgewoonten bijvoorbeeld.

Buikvet verhoogt het risico op hart- en vaatziekten iets meer in vergelijking met vet dat onderhuids zit.

Conclusie

Deze studie vindt een verband tussen gesuikerde frisdrankconsumptie en hoeveelheid buikvet, maar het is lang niet zeker of het ene met andere te maken heeft. Ook diegenen die light dronken, of helemaal geen frisdrank, kweekten iets meer buikvet met het ouder worden.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Ma J, McKeown NM, Hwang S, et al. Sugar-Sweetened Beverage Consumption is Associated With Change of Visceral Adipose Tissue Over 6 Years of Follow-Up. Circulation. Published online January 11 2016
  • http://www.nhs.uk/news/2016/01January/Pages/Sugary-drinks-linked-to-increased-fat-levels-around-vital-organs.aspx

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
nov. 2023

Geen bewijs voor toename van kanker door vaccins

nov. 2022

Anonieme studie wijst niet op ‘toename van 84% aan hartgerelateerde sterfte’ bij jonge mannen door covidvaccins

mrt. 2023

Geen bewijs dat laboratoriumvlees kanker zou veroorzaken

mrt. 2023

Vooralsnog geen verbod op mRNA-vaccins in Amerikaanse staten North Dakota en Idaho