Begin mei verscheen er in een aantal artikels op hln.be, sceptr.be, Knack.be en op het twitteraccount van Pol Van Den Driessche (N-VA) de bewering dat het aantal transitmigranten in Zeebrugge sterk gestegen was in vergelijking met het jaar daarvoor.

De bron voor al die berichten was het cijfermateriaal dat Pol Van Den Driessche kreeg van het Brugse stadsbestuur. Daaruit moest blijken dat er in de eerste drie maanden van 2019 968 transitmigranten in Zeebrugge aanwezig waren, terwijl er dat in dezelfde periode vorig jaar slechts 614 waren.

Pol Van Den Driessche voorzag geen foto’s of statistieken om zijn claim te ondersteunen. Toen wij ter controle de Brugse politie contacteerden over de cijfers klonk er een meer genuanceerd verhaal.

Gecombineerde cijfers

“Het is perfect mogelijk dat een aantal transitmigranten niet of dubbel geteld wordt door de verschillende politiediensten,” zegt Koen Niclaes, Strategisch Analist van de Brugse politiezone. “Wij bij de lokale politie van Brugge hebben, als we in onze eigen databanken kijken, slechts een beperkt beeld van het aantal transmigranten. De cijfers waarvan sprake, zijn gecombineerde cijfers van ons lokaal departement, de havenpolitie van Zeebrugge en de Federale Politie.”

Niet alleen de overlap tussen de verschillende politiediensten die actief zijn in Zeebrugge zorgt voor onduidelijkheid over het precieze aantal transitmigranten. “Er zijn ook recidivisten: transmigranten - of, als we de wettelijke term gebruiken, ‘personen in illegaal verblijf’ die meerdere keren opgepakt worden”, vertelt de Directeur Coördinator van de Federale Politie voor West-Vlaanderen, Alain De Laender. “Het gebeurt dat wij personen in illegaal verblijf oppakken, aan wie vervolgens een bevel wordt gegeven om het land te verlaten, en die we vijf dagen later opnieuw moeten arresteren wanneer hun termijn om het land te verlaten verstreken is.”

Aantal ‘unieke’ transmigranten wordt niet bijgehouden

Die (mogelijke) meervoudig gearresteerde transitmigranten zitten ook verwerkt in de cijfers waarvan sprake bij Van Den Driessche, maar cijfers over deze recidivisten zijn niet voorhanden. “We krijgen regelmatig vragen van NGO’s die op zoek zijn naar exact cijfermateriaal over het aantal transitmigranten,” zegt De Laender. “De politie houdt zich echter bezig met personen in illegaal verblijf. Hoeveel ‘unieke’ asielzoekers er zijn houdt de politie niet bij, omdat het voor ons irrelevant is.”

Evenveel acties op het terrein

Het toegenomen aantal arrestaties is vooralsnog niet te wijten aan extra activiteit van de politiediensten. In de eerste drie maanden van 2019 werden er in Zeebrugge evenveel politieacties (6) gehouden voor het arresteren van transitmigranten als in dezelfde periode in 2018. Op nationaal niveau werden in 2017 volgens Dienst Vreemdelingenzaken 9.347 transmigranten opgepakt. In de eerste helft van 2018 waren het er 5.475.

Conclusie

Er zijn meer arrestaties van asielzoekers gebeurd in de eerste drie maanden van 2019 dan in dezelfde periode in 2018 en de cijfers daarover kloppen. Het aantal gerichte politieacties om transmigranten te vatten is hetzelfde gebleven in de twee periodes. Het aantal arrestaties is echter geen waterdichte methode om te meten of het aantal transmigranten stijgt of daalt.